Bedriftsintern opplæring

 
Dette er en bit av virkemiddelpakken i forbindelse med den internasjonale finanskrisen. Det skal bli lettere å få støtte til slik opplæring, bedrifter som opplever konjunkturavhengig markedssvikt skal også inn under ordningen.
Se departementets pressemelding HER.