Behov for flere med utdanning innenfor natur-, ingeniørvitenskap og teknikk

 

Det fremgår at bedrifter, som mener at de har behov for å ansette medarbeidere med høyskole- eller universitetsutdanning de nærmeste tre årene, trenger like mange med utdanning innenfor naturvitenskap, ingeniørvitenskap eller teknikk som alle andre høyskole- eller universitetsutdanning sammenlagt. Nesten halv delen av bedriftene som var med i undersøkelsen mente at de hadde behov for flere ansatte med utdanning fra høyskole eller universitet.

Mer på islandsk: www.sa.is/frettir/almennar/nr/5788/