Best Praksis i undervisning av annetspråk for innvandrere i Norden

 

Best Praksis i undervisning av annetspråk for innvandrere i Norden

På vegne av Nordisk Ministerråd satte man igang et prosjekt i år 2004 for å finne Best Praksis i undervisning av annetspråk for innvandrere i Norden.
På innvandrerområdet kan landene i Norden deles i to. På den ene side de ”gamle” innvandrerlandene Danmark, Norge og Sverige hvor tradisjonen for innvandring strekker seg helt tilbake til midten av siste århundrede. Og på den andre siden Finland og Island hvor innvandringen har stort sett foregått under de siste to årtier. I de sistnevnte landene er der også forholdsvis få innvandrere sammenlignet med situasjonen i Danmark. Norge og Sverige. I Island er det ikke spørsmål om arbeidsløse innvandrere fordi for å få lov til å bosette seg der må alle utlendinger ha jobb før de kommer til landet.
På dette grunnlag ble det besluttet at hovedmomentet i bestemmelsene for best praksis skulle være mobilitet. Man gik ut i fra at undervisningstilbudene som ble valgt var tilrettelagt for innvandrere i arbeide og at studiene førte til økt mobilitet.
Prosjektet ble avsluttet med en rapport hvor eksempler på slike undervisningstilbud er beskrevet. To fra hvert av de nordiske landene. Tilbudene er vidt forskjellige, men de har et fellestrekk, språkstudiene er tilknyttet praksis, de er spesielt tilrettelagt for voksne innvandrere i arbeide, eller de har som mål at kursdeltakerne kommer i arbeide igjennom deltakelsen og blir aktive medborgere i de demokratiske samfunn.
Hele rapporten er på
www.norden.org/VuxnasLarande/sk/ANP2005712.e-book.pdf