Betænkning om uddannelse til unge med særlige udfordringer

 

I mange år har organiserede skoletilbud til unge med særlige udfordringer været en stor mangelvare på Færøerne. Betænkningen “Serliga skipað miðnám til ung” blev overrakt undervisningsminister, Bjørn Kalsø, og socialminister, Annika Olsen ved et pressemøde i Ministeriet for undervisning, forskning og kultur den 30. januar 2015.

Retten til inkluderende uddannelse for alle er stedfæstet i FN deklarationen om rettigheder for handicappede. Med udgangspunkt i denne FN-deklaration har den arbejdsgruppe, som har skrevet omtalte betænkning, lavet forslag og anbefalinger til, hvordan processen med organiserede undervisningstilbud for unge i alderen 16- 25 år med særlige udfordringer kan sættes i gang ved skolestart i 2015. Arbejdsgruppen vurderer, at omkring 120 elever med særlige udfordringer kommer at gøre brug af uddannelsesordninger på gymnasialt niveau om fire år, da den nye ordning er fuldt udbygget. Begge ministre er enige om, at processen skal sættes igang ved skolestart i august 2015.

Læs om omtalte pressemøde

og download hele betænkningen