Bevilgninger til innovasjons- og utviklingsprosjekter 2016

Etter at ny lov om voksnes læring trådte i kraft 2010 ble Utviklingsfond for voksnes læring etablert.