Bibliotek för litteratur på teckenspråk

 
Undervisningsministeriets arbetsgrupp föreslår, att Finlands Dövas Förbund får i uppgift att upprätthålla ett Bibliotek för teckenspråkig litteratur, som skall ta sig an biblioteks-, produktions- och sakkunnigservice. Biblioteket föreslås inleda sin verksamhet 1.3.2008.
Ett bibliotek för material på teckenspråk skulle genom sin verksamhet främja de teckenspråkiga personernas position som jämställda medborgare när det gäller att kunna ta till sig information och kultur.
Läs mer: www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2007/02/
viittomakielinen_kirjasto.html?lang=sv