Bildning som vaccin

 

”Can a people turn stupid?" (”Kan ett helt folk bli fördummat?”) frågade sig en gång den amerikanske medieforskaren Neil Postman, i en klassisk bok om amerikaners tv-konsumtion. Samma tanke slår mig ibland, inte när jag tänker på tv-tittande utan snarare när jag tänker på det flöde av information som vi översvämmas av och när denna information tas emot som kunskap, utan kritisk granskning, skriver Kerstin Johansson i Helsingborgs Dagblad och fortsätter: Bildning och folkbildning, som en gång var honnörsord i mitt yrke, bibliotekariens, är idag omoderna begrepp, i en offentlig sektor som till stor del styrs av ekonomieffektivisering, enligt New Public Management. Så är det, men man kan fortfarande hävda att demokratin kräver bildning av sina medborgare, inte bara utbildning och då behövs inte bara läroanstalter utan också bibliotek.

Läs mer

Källa: Helsingborgs Dagblad