Bildning som velferdens forutsetning

- Sett kryss i kalenderen!

 

Nordiske voksenopplærings- og folkbildningsorganisasjoner og NVL inviterer til nordisk konferanse om «Bildning som velferdens forutsetning»

 

på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv, Sverige 16 – 18 September 2018.

 

Konferansen inviterer til diskusjon og kunnskap om hva den nordiske folkeopplysnings- og bildningstradisjonen og dens arbeidsformer har bidratt med til utviklingen av de nordiske velferdsstater, og hva den kan tenkes å bidra med i framtiden – både nordisk og globalt. Hva vil være «Folkeopplysning 3.0»?

 

Konferansen markerer samtidig at det er 50 år siden den unike institusjonen Nordens Folkliga Akademi ble etablert, nettopp i Kungälv, i 1968. NFA var i nærmere 40 år en spesiell og viktig fellesnordisk møteplass for folkehøgskoler, studieforbund og andre med engasjement i folkbildning og voksnes læring. NFA ble etterfulgt av NVL.

 

Nærmere informasjon: sturlabjerkaker@gmail.com