Biophilia - prosjekt for kreativ undervisning

 

Av: Eygló Harðardóttir, nordisk samarbeidsminister, Island 

Hvordan kan vi motivere unge i utdanning, øke deres aktivitet, vekke nysgjerrigheten og gjøre læringen mer morsom? Det er dette prosjektet Biophilia handler om, en av de store oppgavene i det islandske formannskapet i det nordiske samarbeidet. Om lag 2,8 millioner DKK går til prosjektet i 2014.

Vitenskapsfolk i klasserommet

Prosjektet handler om utvikling av undervisningsmetoder der musikk, teknologi og vitenskap er vevd sammen på en nyskapende måte for å stimulere sansene og barnas interesse for naturfenomener og fysikk. Ideen til dette kan spores til musikeren Björk Guðmundsdóttir. Den tradisjonelle undervisningsformen er brutt opp og alle aldersgrupper samarbeider på tvers av fag og fagområder. Vitenskapelige teorier får liv når de unge får selv utforske dem på en morsom og enkel måte og læringen blir dermed interessant lek som etterlater seg kunnskap og motivasjon for videre utdanning innen teknologi og vitenskap.

Kom å se i kofferten min

Allerede har nesten 30 islandske skoler deltatt i Biophilia prosjektet og nå er det meningen at barn andre steder i Norden får oppleve å være med. Man er i ferd med å innrette koffert som skal inneholde undervisningsvideo, nettbrett og annen teknologi som må til. Alle de nordiske landene får en koffert hver, som så flyttes mellom skoler for å presentere denne undervisningsmetoden på vedkommende lands språk.

Vitenskapelige museer i de nordiske landene vil også være med i prosjektet, også universiteter og høyskoler og kulturelle museer. Prosjektet er presentert på en illustrativ måte på nettstedet biophiliaeducational.org. I 2016 vil prosjektet bli evaluert. Jeg håper at Biophilia vil lykkes med sin oppgave og at den blir et grunnlag for utvikling av nye undervisningsmetoder som gir barn og unge god nytte i livet.

Artikkelen på islandsk 
Oversatt av AE/nvl.org