Bli med på webinar om digitale verktøy og digital kompetanse

 

Digitale verktøy og digital kompetanse kan brukes til aktivitet som gir mer demokrati og aktivt samfunnsengasjement. Fleksibel utdanning Norge koordinerer det nordiske prosjektet Dldact som presenterer noen gode eksempler på dette i et nordisk webinar 8. mai kl. 1300 CET. Påmelding til Kari Olstad, se epost under. Flere eksempler finnes også i prosjektets blogg, lenke klikk her

Påmelding: olstad@fleksibelutdanning.no

Digital kompetanse og demokrati

Digital kompetanse er blitt en nøkkelkompetanse i vårt daglige liv i de nordiske landene. Og det er mer enn det. Digital kompetanse kan åpne vei for mer demokrati og skape nye arenaer for aktivt medborgerskap. I Nordplus-prosjektet, Dldact, har vi valgt ut mange gode eksempler på hvordan folk i ulike land har brukt digitale verktøy for å involvere folk i sosiale aktiviteter og demokratiske prosesser. Dette viser at digital kompetanse genererer aktivt medborgerskap.

Fredag ​​8 mai 1300-1400 CET vil vi være online for å presentere noen av prosjektresultatene. Funn fra et parallelt Nordplus-prosjekt, Inkludera Flera, kommer også til å bli omtalt.

Bli med oss ​​for å lære mer, høre om gode eksempler og diskutere digital kompetanse og aktivt medborgerskap! Etter korte presentasjoner og avstemninger blir det chat-diskusjoner i grupper og plenum. Du er velkommen til å være en aktiv deltaker – eller tilhører, om du foretrekker det.
Les mer: https://nvl.org/blog/postid/25/digital-competence-and-democracy

Registrér deg til webinaret 8 mai på 1300-1400 CET på http://bit.ly/1Q257Jc og du får linken til webinarrommet.

Arrangører: En prosjektgruppe i Nordplus-prosjektet DLDACT – Digital læring, demokrati, aktivt medborgerskap og åpenhet, i samarbeid med et annet Nordplus-prosjektet, Inkludera Flera:
Hrobjartur Arnason, Island universitet
Taru Kekkonen, Otavan Opisto, Finlønd
Aina Knudsen, Færøene Handelsskole
Jørgen Grubbe, Foreningen for Fleksibel uddannelse, Danmark
Torhild Slåtto, Fleksibel utdanning Norge
Johanni Larjanko, Bildningsalliansen, Finland