Boldic Award til Vitus Bering Danmark

 
Vitus Bering Danmark har utviklet e-læringskurset ”Energirigtig kørsel for busser og lastvogne” med mobil teknologi for sjåførene. Via mobiltelefon og I-pod får de videosekvenser og tekst- og lybaserte læringsressurser. Fleksibiliteten er på topp - sjåfører jobber med kurset overalt i verden. I de lovpålagte hvileperiodene kan de hente fram kursmoduler med eksempler og forklaringer. De kan så praktisere det de har lært når de setter seg bak rattet igjen. Evalueringen skjer fortløpende, ved å sjekke hvor mye energi de sparer når kurset er gjennomført. Boldic Award er en nordisk-baltisk pris for særlig gode tiltak innen fjernundervisning. Les mer www.nade-nff.no