Boom af elever på gymnasiale erhvervsuddannelser

 

Godt 500 flere unge i Region Sjælland har i år søgt ind på en gymnasial uddannelse. Flere af de unge vælger nu en gymnasial erhvervsuddannelse: Eux har fået hele 88 procent flere ansøgere, mens htx har en fremgang på 25 procent. I alt 8985 har søgt om optagelse på de fem gymnasiale ungdomsuddannelser. Det betyder, at søgningen er steget med godt 500 elever eller seks procent siden sidste år. Det sker til trods for, at ungdomsårgangene i regionen er faldende.

Läs mer

Källa: Region Sjælland