Bornholmissa keskusteltiin demokratiasta

 

Kansankokous oli menestys: osallistujia oli enemmän kuin vuonna 2011, ja tapahtumaa tukivat kaikki Tanskan kansankäräjien puolueet sekä suuri joukko yrityksiä ja organisaatioita. Tapahtuman tavoitteena on tukea demokratiaa järjestämällä keskusteluja yhteiskunnan kohtaamista haasteista ja  mahdollisuuksista. Bornholmin aluevaltuusto vastasi käytännön järjestelyistä.

Tapaamisesta on julkaistu materiaalia useiden organisaatioiden kotisivuilla.
Ks. esim. Kansankokouksen omia verkkosivuja (materiaalia myös englanniksi):
www.brk.dk/folkemoedet/sider/folkemoedet.aspx (esim. filmejä, jatkokeskustelua)
Danske regioner: www.regioner.dk/FM12.aspx (video, galleria, demokratialehti)
Dansk folkeoplysningssamråd: www.dfs.dk/temaer/ vapaan sivistystyön roolista