Bred indsats kan styrke almen voksenuddannelse

Evalueringen af udviklingsprojekterne peger bl.a. på, at det kræver en bredspektret indsats og et ledelsesmæssigt engagement, hvis endnu flere skal gennemføre fag på almen voksenuddannelse (avu) og fortsætte på en anden uddannelse.

 

På baggrund af resultaterne af Danmarks Evalueringsinstituts evalueringer af AVU (almen voksenuddannelse) i 2013 og 2014, igangsatte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i 2014 et forsøgs- og udviklingsarbejde med fokus på fire indsatsområder:
  1. Bedre introduktion og fastholdelse af de svageste kursister
  2. Strukturforsøg med samlede uddannelsestilbud på fuld tid
  3. Øget fokus på overgang til eud efter avu.
  4. Integration af det skriftlige arbejde i uddannelsestiden.
Evalueringen af udviklingsprojekterne peger bl.a. på, at det kræver en bredspektret indsats og et ledelsesmæssigt engagement, hvis endnu flere skal gennemføre fag på almen voksenuddannelse (avu) og fortsætte på en anden uddannelse.