Bærekraft krever kunnskap - også hos voksne

 

Kunnskapsdepartementets ferske strategi Kunnskap for en felles framtid omfatter barnehagene, grunnopplæringen og lærerutdanningen. Generalsekretær i VOFO, Ellen Stavlund mener det er en god strategi, men hun er utålmodig og reiser spørsmål om  prinsippene, perspektivene og det kunnskapsbehovet som påpekes også bør gjøres gjeldende for alle voksne samfunnsborgere.

Les mer på: Vofo.no