Brist på jämställdhet läromedel i samhällskunskap

 

Större uppmärksamhet ägnas åt män än åt kvinnor i läromedel i samhällskunskap. Det är heller inte självklart att begreppet jämställdhet presenteras och diskuteras i läroböckerna eller att böckernas innehåll problematiseras ur jämställdhetssynpunkt där så är befogat. De största bristerna finns i de avsnitt som behandlar historiska aspekter, men också gällande områden som exempelvis massmedia och internationella förhållanden. Det finns stora skillnader mellan de granskade läroböckerna i vad mån jämställdhetsaspekter tas upp, men också inom dem mellan olika kapitel.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/12471/a/145318