Brister i hur gymnasiet förbereder för fortsatta studier

 

Detta konstateras i utvärderingsrapporten Färdigheter för högskolestudier efter gymnasiet som Rådet för utbildningsutvärdering nyss färdigställt.
Kritiken riktas speciellt mot studiehandledningen inom gymnasieutbildningen. Det finns problem bl. a. gällande handledning vid val av lämpliga gymnasiekurser och systematisk handledning inför fortsatta studier.
Å andra sidan ger gymnasiet en tillräckligt bred allmänbildning och en positiv attityd till vidare studier. De som genomgått gymnasiet är självsäkrare än tidigare, har förmåga att arbeta i grupp, kan uppträda, och behärskar engelska.

Läs mera: www.edev.fi/portal/ruotsiksi/gymnasiet