Brister inom kommunal vuxenutbildning

I december 2019 publicerade Skolinspektionen en granskning av huvudmännens uppföljning av vuxenutbildning på entreprenad.

 
Foto: www.pixabay.com Foto: www.pixabay.com

I december 2019 publicerade Skolinspektionen en granskning av huvudmännens uppföljning av vuxenutbildning på entreprenad. Tre yrkesutbildningar inom vård och omsorg, industriteknik samt el och energi är granskade. Alla tre utbildningar har olika könsdominans och stor arbetsmarknadsefterfrågan.

Granskningen visar att viktiga kvalitetsaspekter som APL och validering tappas i uppföljningen och en övervägande majoritet av huvudmännen följer inte i tillräcklig omfattning upp arbetet med APL, i förhållande till styrdokumentens regleringar. En övervägande majoritet av huvudmännen följer heller inte upp i vilken utsträckning eller med vilken kvalitet som validering genomförs. Därmed finns risk för att elevers rätt till en kvalitetssäkrad validering sätts ur spel och kan i sin tur innebära att utbildningstiden för elever blir onödigt lång. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv kan det betyda att tillgång till arbetskraft inte frigörs enligt lagstiftarens intentioner. 

Läs mer her.