Brottspåföljdsmyndigheten fann föremål för nedskärningar

 

- Vi har sökt inbesparingspotential som garanterar att vi med säkerhet är kapabla att anpassa oss till anslagsramen. Samtidigt har vi i viss utsträckning berett oss på förmodade men inte ännu exakt förutsägbara kostnadstryck, säger Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Esa Vesterbacka.

Brottspåföljdsmyndigheten går också in för att öka produktiviteten och resurshushållningen genom att bl.a. reducera den fängelseundervisning som skaffas i form av köpta tjänster och öka den utbildning som finansieras av skolmyndigheterna och genom att utvidga det programmatiska samarbete som hänför sig till samhällspåföljder och öppna anstalter.

Läs mer: www.rikosseuraamus.fi/57801.htm