Brugernes stemme – resultater fra et nordisk forskningsprojekt í studie- og karrierevejledning

 

Ideen om at aktivere brugerne í organiseringen af offentlig service er kommet mere  i fokus de sidste par år, også í studie- og karrierevejledning. Bag ideen ligger det demokratiske synspunkt, at brugere skal have ret til at tage stilling til servicen og mulighed for at få indflydelse på, hvordan den er organiseret. Med en aktiv brugerdeltagelse mener man, at kvaliteten af vejledningsservicen bliver bedre. Dette forskningsprojekt har b.a. det formål at undersøge, í hvilken grad brugere er aktive deltagere i udviklingen af studie- og karrierevejledningen for voksne i de nordiske lande. Et andet formål er at undersøge, hvordan vejledningen påvirker brugerne, d.v.s. hvilket udbytte og hvilke resultater brugerne fået ud af vejledningen. Forskningsprojektet var koordineret af Islands Universitet og finansieret af Nordisk ministerråd.

Læs om resultaterne af forskningsprojektet: HTML