Budgetpropositionen: Mer pengar till utbildning och arbetsmarknad

 
Budgetpropositionen innehåller också satsningar på lärarna och läraryrket. Syftet med satsningarna är att förbättra måluppfyllelsen i skolväsendet. 102 miljoner kronor avsätts för att stärka läraryrkets status och utbildningens kvalitet. Därutöver vill regeringen avsätta19 miljoner kronor för kampanj om en ny lärarutbildning och väcka ungdomars intresse för läraryrket.  Erfarna, obehöriga lärare ska ges möjlighet att komplettera sina tidigare studier till en lärarexamen. Totalt beräknas denna satsning omfatta 84 miljoner kronor under 2010–2012. Lärarnas tidigare erfarenheter ska bland annat valideras för att underlätta och i viss mån förkorta studietiden.
För att stärka arbetslinjen i mottagandet av asylsökande införs en aktivitetsbonus som ger asylsökande som praktiserar eller deltar i någon annan sysselsättning möjlighet att förbättra sina ekonomiska förutsättningar.
www.regeringen.se/content/1/c6/13/20/13/25857c94.pdf