Budgetpropositionen för 2008

 
Regeringen föreslår också att 240 miljoner kronor satsas på högre kvalitet i högskolan under 2008. De nya resurserna fördelas främst till de utbildningar som nu har lägst kostnad per plats. Det är humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi, men även de naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna får pengar till ökad kvalitet.