Budjetissa 143,3 miljoonaa kruunua uusiin koulutushankkeisiin

 
Varoja myönnetään esimerkiksi hankkeile, joilla tuetaan opiskelemaan hakemista ja opiskelumotivaatiota, kehitetään ammattiopetusta, parannetaan ammatillisen korkeakoulutuksen laatua ja vahvistetaan ohjauksen asemaa. Kokonaistavoitteina on koulutuksen laadun parantaminen, keskeyttämisten vähentäminen ja opiskeluaikojen lyhentäminen. Uusien koulutusmuotojen akkreditoinnin nopeuttamiseksi lisävaroja suunnataan myös akkreditoinnista vastaavalle EVA:lle (Danmarks evalueringsinstitut).
Linkki Tanskan opetusministeriön sivuille