Budjettiesitys: isoja panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen

 

Millaista tukea esitys lupaa aikuiskoulutukselle? Vuosina 2011–2014 perustetaan 5900 uutta oppisopimuspaikkaa. Lisäksi opettajien ammattitaidon parantaminen koskee myös aikuiskoulutusta: Budjettiesityksessä rahaa on varattu mm. pedagogisen johtajuuden vahvistamiseen, epäpätevien opettajien täydennyskoulutukseen, maahanmuuttajien ruotsinopettajien jatkokoulutukseen ja tutkijakoulujen perustamiseen. Jo aloitettu tilapäinen, 10 000 uutta korkeakoulupaikkaa tuova panostus jatkuu suunnitellusti 2011 ja saatetaan loppuun vaiheittain vuonna 2012.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/12466/a/153538