CEDEFOP report: Europa

 

Europa

 

CEDEFOP report: The learning continuity: European inventory on validating non-formal and informal learning

 

National policies and practices in validating non-formal and informal learning. This report aims to characterise European validation of non-formal and informal learning, to evaluate differences and commonalities between countries, and to consider the potential for building a European approach. Pdf

 

 

Cedefop Virtual Communities

 

Cedefop agreed with the European Commission to organise and host a number of virtual communities to promote dialogue and information exchange on the priorities listed in the Declaration. Communities were set up to provide a platform for members of the technical working groups which the Commission has mandated and, at the same time, to offer access to the broader VET community to information and developments. Initially these focused on transparency, quality, credit transfer and guidance. Link

 

 

Final Euroguideval Conference

Edinburgh, Scotland, 10 - 11 September 2007 - Report

 

 

The professionalization of APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning ) practitioners

The project:
The objective of the EuroguideVAL project is to ‘create resources for the professionalization of practitioners active in the recognition and certification of non-formal and informal learning, in various sectors and at various levels’.

The conference presented the results of extensive documentary and field research which has been undertaken into professional practice in guidance and counselling, assessment and certification related to non-formal and informal learning in each country involved. The results of these surveys form the basis of the project; identifying the competencies, knowledge and methodological approaches used by professionals working in these areas in order to define a common European framework of competencies to form the initial and continuing training of these professionals.

Nine partner organisations from 5 countries are participating in the EuroguideVAL project. The partner countries are: The United Kingdom, Estonia, Germany, France and Sweden.

The EuroGuideVal –project has created a set of standards and defined competences for professionals who are involved in Accreditation of Prior Experiential Learning. The project has so far produced the following standards and competence descriptions (still drafts):

1. APEL Competencies
Framework for defining the competencies required for the successful guidance and support of persons seeking to Identify and gain Recognition their Prior Non-formal and Informal Learning
2. Pathways to APEL (process description)

3. Common Competencies Required from all APEL Professionals

4. Portfolio of Competencies for APEL Professionals
Competencies required of APEL professionals in the eight stages
of APEL process

5. Training needs identified via documentary research

 

 


 

OBSERVAL

De nordiske lande er alle involveret i det europæiske projekt OBSERVAL:
www.observal.org/observal

Projektet indsamler data fra samtlige europæiske lande, om hvad der sker på validerings-feltet, og har som intention at blive en permanent platform for viden og idé-udveksling vedr. validering.
Der foregår et vist samarbejde mellem NVLs ekspertnetværk vedr. validering og OBSERVAL-projektet, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af de årligt opdaterede landerapporter.

The Nordic countries are all involved in the European project OBSERVAL:
www.observal.org/observal

The project collects data from all the European countries regarding what is happening in the field of validation. The intention of the project is to establish a permanent platform for knowledge and exchange of experience regarding validation.
The NVL expert network regarding validation cooperates to some extent with the OBSERVAL project, e.g. on the annually updated country reports.

 

REACTION, accreditation of Prior Learning in different sectors Gent 13-14 september 2007

Det  var ett hundratal andra åhörare från 13 olika länder (Litauen, Estland, Irland, Nederländerna, Belgien, Ukraina, Finland, osv) på slutkonferensen för Grundtvig 1-projektet, REACTION. Konferensen genomfördes på Het Pand, Universitetet i Gent och upplägget var så att key-note speakers höll sina föredrag under halva dagarna och resterande tid pågick parallella seminarier.

På agendan stod till exempel kvalitetsfrågor, globalisering, transparency, valideringsmodeller, osv. Olika förkortningar och uttryck för begreppet validering var lika varierande som för oss här hemma i norden. Likaså de olika sektorerna och modellerna för validering, som finns på vår egen parlör, gick att känna igen.

Projektet hade systematiskt genomfört olika delprojekt mot olika arenor. Några av projektländerna hade precis börjat med diskussioner om validering, medan andra hade lång erfarenhet på området. Mångfalden, de olika kulturerna och de olika arenorna hade projektet arbetat strukturerat med under de två år som projektet bedrivits. Sammanfattningsvis synliggjordes resultaten på ett mycket intressant och intresseväckande sätt. Bland annat kunde man också besöka projektets utställning för utbyte och information under konferensdagarna.

De åtta projektpartnerna har en gemensam web-sida där du kan läsa vidare om både projektet och konferensen. Bland utfallet av projektet står också att hitta framtagna kurser, framework, förslag, modeller, handböcker, rekommendationer och inte minst en bok med tillhörande CD-romskiva som dokumentation för spridning. På CD-romskivan kan du välja att få texten på flera olika språk.

Konferensdeltagarna avslutade andra dagen med att formulera rekommendationer för fortsatt utveckling av APEL in a European context.

Klicka in på www.reactionconference.ugent.be - för att läsa mer om konferensen, projektet och utfallet. 

 

REFINE

 

- REFINE (Recognising Formal, Informal and Nonformal Education) -hankkeessa kokeillaan osaamisen näkyväksi tekemisen ja arvioinnin menetelmiä sekä kerätään ja vertaillaan kokemuksia. Kokeiltavina ovat opitun tunnustamiseen kehitetyt eurooppalaiset välineet (mm. Europass ja -CV, kieliportfolio, tietokoneajokortti) ja erilaisia kansallisia välineitä. Hanke kestää kaksi vuotta, 2004 - 2005.

The aims of Refine are: to test the tools for a European methodological framework for the recognition of non-formal and informal learning.
www.eucen.org/refine.html

 

 

Transparency of qualifications, validation of non-formal and informal learning, credit transfer

 

The Leonardo da Vinci Thematic Group on “Transparency, Validation & Credit transfer” www.tg4transparency.com/index.asp

 

 

Valuation of Prior Learning and lifelong learning

European conference, 12-14 September 2007 - Nijmegen, the Netherlands.

The end conference of the Leonardo-project “Managing European diversity in lifelong learning (VPL2)” was held in Nijmegen in the Netherlands in September.

The VPL2-project
The aim of the project was to strengthening the use of valuation of non-formal and informal learning for both summative and formative purposes in a qualitative and quantitative sense. More than 200 case studies from voluntary, profit and non-profit sectors was analysed.  The analyses show the diversity in lifelong learning across Europe indicating where the common features prevail and where one learning culture can learn from another. The main result of the project is the creation of role models in the workplace; showing that lifelong learning is possible in any context, country and culture; and that there are always shared elements that make it possible to make out of the validation-principles a manageable tool for lifelong learning.

The end conference
In this conference the results of the project were presented in group sessions. In addition Jens Bjørnåvold from Cedefop/European Commission had a presentation of validation of prior learning and its value for EQF. Patrick Werquin gave an updated version of the findings in the OECD-project “Recognition of non-formal and informal learning”.
Marcel Uijen told the audience about their experiences on how they have used validation of prior learning in Fortis.  Another good example was given when the whole conference went to Nedcar.

The VPL-award 2007
The 11 partner countries were asked to suggest the ‘best case’ which was presented to an international jury.  The independent jury selected the best case based on these criteria:
- relationship between aims and outcomes
- applicability of the case
- innovative character of the applied process
- to what extent the case focuses on the individual citizen
- quality of the case study

The jury, chaired by Vincent McBride of the European Training Foundation in Turin selected a Swedish case from Ôrebro as the best one! The case is an example of a validation process is stimulated by the University Hospital in Örebro in cooperation with local organisations. The Norvegian partner, VOX has executed this case study in cooperation with City Akademin and nominated this case for the VPL award. City Akademin was the best out of the 7 nominations. In total over 200 case studies from 11 countries were processed.

 
Annika Åberg-Hellund, Torild Nilsen Mohn and Ingrid Båve.
The VPL-award 2007 winners: Annika Åberg-Hellund, Torild Nilsen Mohn and Ingrid Båve.
Foto: Johannes Jansson/norden.org
Foto: Johannes Jansson/norden.org