CIMO och Utbildningsstyrelsen slås ihop

 

Det bildas ett nytt ämbetsverk genom sammanslagningen av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, CIMO, och Utbildningsstyrelsen den 1 januari 2017.

Sammanslagningen baserar sig på reformen av centralförvaltingen som ingår i regeringsprogrammet. Reformen fortsätter bl. a. med att Studentexamensnämnden och Nationella centret för utbildningsutvärdering ansluts till det nya ämbetsverket den 1 januari 2018.

Läs mera