CSR i udvikling

CSR-organisationen CSR Greenland er begyndt på at arbejde med næste års fokus, som er uddannelse og inklusion i arbejdsmarkedet. Som forberedelse til emnet afholdtes den 5. november et netværksmøde for de større virksomheder der er medlemmer af organisationen, med flere oplæg og en workshop om inklusion på arbejdsmarkedet.

 
NVL: [Ny utgåva]
CSR Greenland begyndte i 2010 og ønskede at skabe et stærkere og bedre Grønland, både økonomisk, miljømæssigt og socialt. Det har hjulpet virksomheder i gang med deres egne CSR politikker og strategier gennem træning, erfaringsudveksling og konkrete projekter og opbygget både kapacitet og forståelse for arbejdet med bæredygtighed på tværs af virksomheder, embedsværk og NGO’er. Blandt andet er der Clean Greenland – Green Companies, et tre-årigt samarbejde med WWF og syv virksomheder om miljøledelse, hvor miljøbevidstheden skal højnes ved brug af WWFs viden og værktøjer om miljø.
Endvidere er der 20 nyudklækkede CSR-eksperter der er hjemvendt til Grønland. De har taget en CSR-uddannelse i Copenhagen Business School. De mødes igen til en grønlandsk CSR-konference på FNs internationale antikorruptions- og menneskerettighedsdag den 9. og 10. december.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl