Call for Papers till Mimers årliga forskarkonferens

 
Mimer inbjuder i samarbete med Institutionen för ABM (Arkiv, bibliotek och museér) vid Uppsala universitet till årets forskarkonferens den 6-7 november 2007. Med detta mail vill vi inbjuda dig att medverka med paper. Årets konferens har inget på förhand givet tema. Vi välkomnar texter i olika arbetsstadier, som genom olika forskningsfrågor och perspektiv speglar folkbildningens mångfald. Vi ser gärna att du inleder ditt paper med en kort bakgrund/presentation av forskningen/projektet samt några rader om den läsart du önskar och/eller de frågor du vill få diskuterade.
Kontakttorget är en möjlighet för både forskare och folkbildare att kort presentera forskningsidéer eller informera om andra projekt i friare form. Du som vill medverka på dett sätt förväntas skriva max en A4 (abstract) som introducerar övriga konferensdeltagare i det som du önskar diskutera.
Deadline för anmälan, paper och abstract till kontakttorget är den 1 oktober. Det material som vi har detta datum kommer att ligga till grund för detaljplaneringen av konferensens innehåll och tidsdisposition.
Konferensinbjudan med praktiska upplysningar och anmälningsblankett kommer finnas i slutet av augusti som pdf-filer på Mimers hemsida: www.liu.se/mimer. Där finns också möjligheter att anmäla sig elektroniskt.