Filter Kalender • Building Innovation Capacity - innovation genom nordisk model för lärande
  flexibelt lärande näringsliv |Norden
  27-01-2023

  Building Innovation Capacity - innovation genom nordisk model för lärande

  Det er et lukket seminar, hvor deltagerne inviteres.

 • lifelong learning |Norden
  20-12-2022

  Webinar: Quality developments in guidance for adults

  The Nordic Network for Guidance invites to a webinar on the theme quality development in career guidance for adults. How can we develop quality in career guidance for adults?

 • The conference will take place at Conference Center Piperska Muren. Picture: piperskamuren.se
  non-formal adult education lifelong learning trade and industry |Norden
  14-12-2022

  Making All Skills Visible: The Validation of Transversal Skills

  The Transval-EU project invites policymakers, experts and validation and guidance professionals to an international conference in Stockholm.

 • Photo: Vita Thomsen/norden.org
  research |Norden
  04-12-2022

  Webinar 1: Educational Models for Sustainable Lifestyles

  The webinar will present preliminary results from a pilot project about educational models for sustainable lifestyles.

 • |Norden
  11-11-2022

  Osaamisen tunnistaminen osaamisvajeiden ratkaisuna

  Työpaikoilla syntyvää osaamista metsästämässä

 • ohjaus |Norden
  28-10-2022

  Uraohjaus Suomessa 2022

  Karriärvägledning i Finland 2022

 • yhtäläiset mahdollisuudet ohjaus aikuisten oppiminen |Norden
  27-10-2022

  Vahvista ohjausosaamistasi kielitietoisemmaksi

  Bli bättre på att vägleda mer språkmedvetet

 • livslang læring motivation voksenuddannelse |Danmark
  21-10-2022

  Voksenpædagogisk Forums efterårsseminar

  Temaet i år er ”Voksenpædagogiske arbejdsformer, der kan fremme bæredygtighed.

 • kvalitetssäkring validering |Norden
  18-10-2022

  Webbinarium för att stödja och organisera kartläggning och validering

  Välkommen till vårt webbinarie för huvudmän, där vi går igenom det nya regelverket för kartläggning och validering inom komvux.

 • innovation kompetenceudvikling |Norden
  14-10-2022

  Læringscirkler – en generisk model for kompetenceudvikling af ansatte i voksenlæring? Webinar 3

  Webinaret er den 3. del af webinar-serien ”Læring og udvikling på arbejdspladsen gennem leder- og medarbejderinvolvering: en nordisk model for fleksibel, praksisnær og erfaringsbaseret kompetenceudvikling

 • innovation kompetenceudvikling |Norden
  14-10-2022

  Learning labs som metode til udvikling af innovationsevnen i en dansk og en svensk produktionsvirksomhed – Easyfood og Husquarna. Webinar 2

  Webinaret er den 2. del af webinar-serien ”Læring og udvikling på arbejdspladsen gennem leder- og medarbejderinvolvering: en nordisk model for fleksibel, praksisnær og erfaringsbaseret kompetenceudvikling

 • innovation kompetenceudvikling |Norden
  13-10-2022

  Samskabende læring - en nordisk tilgang? Webinar 1

  Webinaret er den første del af webinar-serien ”Læring og udvikling på arbejdspladsen gennem leder- og medarbejderinvolvering: en nordisk model for fleksibel, praksisnær og erfaringsbaseret kompetenceudvikling

 • innovation kompetenceudvikling |Norden
  13-10-2022

  Ekspertseminar om samskabende læring i læringscirkler og learning labs. Muligheder og temaer til videre udvikling?

  Det er et lukket seminar, hvor deltagerne inviteres.

 • |Norden
  10-10-2022

  ALFAN After-work 4.11

  4.11. klo 14.00-16.00 Opetushallituksen tiloissa

 • kompetanseutvikling livslang læring utdanningspolitikk |Norden
  28-09-2022

  Nordisk møte om voksnes læring

  Sted og tid: Zoom, 7. november, 2022 kl. 12.00 – 15.30 (DK, NO, SE); 11.00 – 14.30 (IS); 13.00 – 16.30 (FI). Zoom lenke sendes til registrerte deltakere i forkant av møtet

 • forskning voksenlæring |Norden
  27-09-2022

  En nordisk tilgang til organisationsudvikling – refleksioner og indsigter fra et casestudie

  På ”fyraftensmødet” præsenteres et udviklingskoncept og en model for praksisnær kompetenceudvikling i arbejdsliv. Modellen tager afsæt i en nordisk tilgang til arbejdet med udvikling og læring i organisationen - kompetenceudvikling gennem samskabende, erfaringsbaserede og deltagerinvolverende læreprocesser.

 • Webinar: A digital life
  basic skills equal opportunities |Norden
  19-09-2022

  Webinar: A digital life – opportunities for all and supervising teachers to help colleagues become more digital

  Increased opportunities for people with Intellectual disability - we should all be able to participate in the digital journey.

 • basic skills ICT skills |Norden
  19-09-2022

  Webinar: Basic skills and Motivation: Best Practice from the Nordics

  How can we reach those with low education level who need to improve their basic skills? A case from Denmark

 • IKT kompetens |Norden
  13-09-2022

  DigiNorden: uppföljningswebbinarie

  Några veckor efter den stora konferensen i Tromsø arrangerar NVL ett uppföljningswebbinarie.

 • integration kompetenceudvikling vejledning |Færöerne
  12-09-2022

  Seminar om inklusion og integration på Færøerne

  Hvad skal der til for at vi kan få et holdbart og vellykket inklusionsarbejde at fungere i det færøske samfund?

 • baskunskaper invandrare |Sverige
  12-09-2022

  Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - konferanse

  The 15th Nordic conference on basic literacy for adult immigrants.

 • kompetensutveckling näringsliv validering |Norden
  11-09-2022

  Kompetensutveckling i arbetslivet

  Välkommen på seminarium onsdagen den 12 oktober 2022 kl. 8.30—12.00 på Park Alandia

 • kompetenceudvikling erhvervsliv |Norden
  31-08-2022

  Konference om anerkendelse af realkompetencer og livslang læring

  Hotel Hans Egede, Nuuk, d. 15. september 2022

 • færniþróun |Norden
  29-08-2022

  Arbejdslivets yrkesbevis (Fagbréf atvinnulífsins)

  FAGBRÉF ATVINNULÍFSINS - Verkfæri til framtíðar. Á tímum hraðra breytinga erum við stöðugt að læra og þróa úrlausnir. Til að færni fólks nýtist til frekari hæfniþróunar þarf að draga hana fram og staðfesta.

 • kestävä kehitys tietotekniset taidot |Norden
  25-08-2022

  Kestävä osaaminen ja digitalisaatio

  Tule kuuntelemaan miten voimme edistää digitalisaatio kansalaisten ehdoilla.

 • |Norden
  25-08-2022

  NVL Suomi syystapahtuma / NVL Finland höstträff

  Nyt on jälleen aikaa tavata, verkostoitua, ideoida ja kehitt(y)ää yhdessä.

 • perustaidot aikuiskoulutus |International
  19-08-2022

  Basic skills for work and life, examples from the Nordic countries

  Perustaitopäivä - mitä opettajien tulisi tietää aikuisten perustaidoista

 • sustainable development education policy |International
  24-06-2022

  High-level Political Forum: SDGs Learning, Training and Practice

  July 11 at 14:30 (Norway, Sweden, Denmark); 15:30 (Finland); 12:30 (Iceland); Online event

 • |Norden
  17-05-2022

  Få vardagen att fungera för alla! – webbinarium om grundläggande färdigheter

  Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) Sverige, NVL-nätverket för grundläggande färdigheter och Skolverket bjuder in till webbinarium om grundläggande färdigheter.

 • IKT-kunnskap |Norden
  03-05-2022

  Konferanse om digital kompetanse og livslang læring for bærekraftig omstilling i Norden (DigiNorden)

  Digital kompetanse er en forutsetning for at utdanningssystemet, samfunnslivet og næringslivet skal kunne foreta det grønne skiftet.

 • símenntun upplýsingatækni |Norden
  28-04-2022

  Stafræn hæfni eldri borgara í heimi tæknibreytinga

  NVL digital heldur vefstofu sem fjallar um stafræna hæfni eldri borgara – hver er staðan og hvaða verkefni eru í gangi til að stuðla að stafrænni hæfni eldra fólks?

 • basiskompetanse |Norden
  21-04-2022

  Webinar om grunnleggende ferdigheter

  #basicskills og #vuxnaslärande Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) Norge, NVL-nettverket for grunnleggende ferdigheter og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse inviterer til gratis webinar om grunnleggende ferdigheter.

 • luku- ja kirjoitustaito |Norden
  20-04-2022

  Kansallinen lukutaitostrategia ja -ohjelma 2030 -työpaja

  Workshop om den nationella läskunnighetsstrategin 2030, 5.5. kello 14-15.30

 • ICT skills lifelong learning |Norden
  14-04-2022

  7 tips when guiding adults through digital platforms

  Are you a guidance professional? Has your workplace increased their guidance services on different digital platforms such as chat and video calls? Would you like to get useful tips from guidance professionals who have extensive experience with e-guidance?

 • IT færdigheder livslang læring |Norden
  11-04-2022

  Hvordan når vi de, der er svære at nå? Seminar 2

  NVL digitals forskningsprojekt: Livslang lærings rolle i den digitale transformation og digitale inklusion (Kun for inviterede deltagere)

 • IT færdigheder livslang læring |Norden
  11-04-2022

  Hvordan når vi de, der er svære at nå? Seminar 1

  NVL digitals forskningsprojekt: Livslang lærings rolle i den digitale transformation og digitale inklusion

 • språk |Norden
  10-04-2022

  Symposium 2022: Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

  Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen. Årets konferens är digital och äger rum 13-14 oktober 2022.

 • voksenuddannelse |Norden
  06-04-2022

  Voksenuddannelse for fremtiden

  Vi vil gerne invitere til en netværksdag om voksenuddannelse for bæredygtighed og fremme af kvalitet i voksenuddannelse.

 • |Island
  24-03-2022

  Vorfundur með Íslenskum fulltrúum í NVL

  Vorfundur með Íslenskum fulltrúum í NVL

 • IKT-kunnskap voksnes læring |Norge
  19-03-2022

  Fjern, men likevel nær. Digital veiledning der folk er

  NVL Digital Norge inviterer til innspillsmøte om hvordan vi kan nå frem til folk med veiledning og opplæring i digitale ferdigheter. Innspillene vil bli brukt i forkant av Nordisk Ministerråd-konferansen i september.

 • aikuisten oppiminen |Finland
  17-03-2022

  NVL Suomi verkostotapaaminen /NVL Finlands nätverksträff

  Kaikki Suomessa toimivat NVL-verkostojen jäsenet kutsutaan yhteiseen verkostotapaamiselle 24.5. kello 9-13 (15).

 • |Norge
  09-03-2022

  Digital kaffestund for NVLs nettverksdeltakere

  NVL inviterer alle nettverksmedlemmer til ny kaffestund. Denne gangen er temaet Motivasjon for voksne med svake grunnleggende ferdigheter.

 • Foto: Pontus Höök/norden.org
  voksnes læring |Norden
  08-03-2022

  9th Nordic Conference on Adult Education and Learning

  The 9th Nordic Conference on Adult Education and Learning er en møteplass for forskere, ledere og praktikere.

 • bæredygtig udvikling |Norden
  04-03-2022

  NVL’s nye programperiode - København

  Workshop for inviterede deltagere

 • bæredygtig udvikling |Norden
  04-03-2022

  NVL’s nye programperiode - Online

  Workshops for inviterede deltagere

 • perustaidot luku- ja kirjoitustaito |Finland
  03-03-2022

  Matematiikkawebinaari V – NVL matematiikan teemavuoden videot

  Matematikwebbinarie V, temaårets videon

 • bærekraftig utvikling |Norden
  07-02-2022

  Læring i nord 2022

  Kompetanse for det grønne skiftet i nordisk industri - EPALE/NVL-konferansen

 • sustainable development |International
  28-12-2021

  Curriculum Development for Climate Change Education

  The Nordic Network for Sustainable Development arranges in cooperation with Tampere University a workshop for educators about education for sustainable development.

 • Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
  research sustainable development |Norden
  23-12-2021

  Nordic webinar series on learning for sustainable development

  Webinar No.1: Transformative learning and embodied intelligence as a way to tackle the complexity of sustainable development

 • perustaidot yhtäläiset mahdollisuudet |Finland
  12-12-2021

  Ikäihmisten digiosaaminen Suomessa 2022

  Seniorers digitala kompetenser i Finland 2022

 • Foto: Arbejdslivets oplæringscentre, FA.
  prior learning accreditation of prior learning |Norden
  21-11-2021

  Validation of Prior Learning (VPL) Biennale

  The 4th VPL Biennale will take place on May 19-20 2022 in Reykjavík, Iceland

 • vuxenutbildning |Sverige
  18-11-2021

  Digital omställning för ett aktivt medborgarskap

  Webbinariet syftar till att sprida kunskap om goda exempel från de nordiska länderna vilka har framkommit inom NVL Digital och speciellt uppmärksamma några svenska initiativ.

 • færniþróun |Island
  18-11-2021

  Tökum næsta skref - Samstarf um skýra hæfnistefnu

  Verið velkomin á ársfund Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins í samstarfi við NVL sem haldinn verður fimmtudaginn 3. febrúar 2022 kl. 10:00 – 11:30. Viðburðinum verður streymt á fésbókarsíðu FA.

 • perustaidot luku- ja kirjoitustaito |Finland
  05-11-2021

  Matematiikkawebinaari IV, Matematiikan teemavuoden päätöswebinaari

  Matematikwebbinarie IV, temaårets avslutningswebbinarie

 • Nordisk Netværk for Voksnes Læring
  nám fullorðinna nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Island
  28-10-2021

  Møde med islandske repræsentanter i NVL’s netværk og arbejdsgrupper

  11. november kl. 10-12 UTC i Hannesarholt, Reykjavik

 • laadunvarmistus opitun tunnustaminen |Finland
  27-10-2021

  Validoinnin laatu-webinaari - webbinarie om kvalitetssäkring av validering

  Työskenteletkö osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa? Tule kuulemaan ja keskustelemaan uusista työkaluista ja laadunhallinnasta 28.10. järjestettävään Nordic Quality Compass -webinaariin.

 • Netværksmøde i Alfarådet
  basiskompetanse språk |Norden
  19-10-2021

  Netværksmøde i Alfarådet

  Alfarådet holder nettverkets første møte etter koronaen i København den 11.-12. november.

 • Kunskap om hållbar utveckling
  hållbar utveckling |Norden
  11-10-2021

  Kunskap om hållbar utveckling

  NVL inviterar till en kaffestund kring inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

 • Foto: Vlada Karpovich
  kompetensutveckling utbildningspolitik vuxnas lärande |Norden
  08-10-2021

  Nordiskt möte om vuxnas lärande

  Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) inviterar NVL:s värdorganisationer och ansvariga personer i Norden för EU-agendan.

 • Webinar om lansering av inspirationsbok
  hållbar utveckling innovation kompetensutveckling |Europa
  07-10-2021

  Lansering av inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden

  Webbinarium presenterar inspirationsbok som samlar teori, forskning, idéer och filosofi kring det pedagogiska angreppsättet som stödjer hållbar utveckling.

 • Foto: Adam Winger
  vägledning validering |Norden
  05-10-2021

  Vägledning/kartläggning och validering inom komvux

  Välkommen till aktuell information och erfarenhetsutbyte om vägledning/kartläggning och validering inom komvux.

 • NVL Suomi träff-tapaaminen
  |Finland
  05-10-2021

  NVL Suomi träff-tapaaminen

  NVL Suomi träff-tapaaminen fre-pe 29.10. 9-13

 • færniþróun |Island
  24-09-2021

  Hæfniþróun í atvinnulífinu

  Tökum næsta skref

 • Virtuaalinen kahvihetki
  perustaidot yhtäläiset mahdollisuudet |Finland
  22-09-2021

  Virtuaalinen kahvihetki

  Perustaidot näkyviin!

 • Voksenpædagogisk Forum
  bæredygtig udvikling voksenlæring |Danmark
  19-09-2021

  Aflyst: Voksenpædagogisk Forum - Efterårsseminar 13-14. oktober 2021

  Voksenlæring og bæredygtig med fokus på social inklusion og ulighed. Hvorfor har vi stadig ikke fundet koden?

 • kompetenceudvikling |Norden
  16-09-2021

  Konference om Samskabelse i strategi og praksis

  Lettere sagt end gjort – men hvorfor? Hvem tager teten? Muligheder og dilemmaer?

 • Nordisk høring om digitalisering
  IT færdigheder voksenlæring |Norden
  01-09-2021

  Nordisk høring om digitalisering

  27.9.2021 Kl 14-16 (lokal dansk tid) - Kun for inviterede deltagere

 • Hur gör vi lärandet synligt i svenskfinland?
  validering vuxnas lärande |Finland
  28-08-2021

  Hur gör vi lärandet synligt i svenskfinland?

  Inom kampanjen #OsaaminenNäkyviin presenterar en mängd aktörer i Finland sitt arbete med validering av det inlärda

 • Webinaari koulutussuunnittelijoille, opettajille, ohjausalan ammattilaisille sekä ammatillisen koulutuksen kehittäjille.
  täydennyskoulutus aikuisten oppiminen |Finland
  23-08-2021

  Matemaattisten perustaitojen tukeminen Oppimisvalmiuksia tukevilla opinnoilla

  Millä keinoin? Miksi? Kenelle? Hyvät mallit ja kokemukset jakoon. Webinaari koulutussuunnittelijoille, opettajille, ohjausalan ammattilaisille sekä ammatillisen koulutuksen kehittäjille.

 • Digital konferanse om fleksibel opplæring 21. september 2021
  veiledning voksenopplæring |Norden
  22-08-2021

  Digital konferanse om fleksibel opplæring

  Hvordan kan vi tilby fleksibel opplæring for livslang læring? Konference den 21. september 2021

 • Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen
  livslångt lärande vuxnas lärande |Norden
  05-08-2021

  Hvordan kan vi fange fremtiden?

  Oplæg fra en fremtidsforsker og en kort uformel kaffestund for NVL netværksmedlemmer.

 • bærekraftig utvikling like muligheter |Norden
  05-07-2021

  Læring i nord – NVL/EPALE-konferansen 2021, 21. oktober

  EPALE og Nordiske nettverk for voksnes læring i Norge, arrangerte 21. oktober 2021 den første Læring i Nord-konferansen i samarbeid med det norske Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

 • Fotograf: Silje Katrine Robinson, norden.org
  motivation career guidance accreditation of prior learning |Europa
  20-06-2021

  Validation of transversal skills across Europe – TRANSVAL-EU Kick-off webinar

  Validation of non-formal and informal learning. Transversal competences: what, why and how?

 • Foto: Siora Photography
  livslångt lärande utbildningspolitik vägledning |Norden
  10-06-2021

  Dialogmöte om livslång vägledning för Grønland, Åland och Færøerne

  Online från Åland 29 september 2021. Kl. 12.00-16.00 CET (start 8:00 Grönland; 11:00 Färöarna; 13:00 Åland)
  För inviterade deltagare från självstyrande områdena Grønland, Åland och Færøerne

 • Foto: Kimberly Farmer
  utbildningspolitik vägledning vuxnas lärande |Norden
  10-06-2021

  Karriärvägledning i en ny tid

  Webbinarium 28 september, 2021 Kl. 12.00-16.00 CET (start 8:00 Grönland; 11:00 Färöarna; 13:00 Åland)

 • Foto: Annie Spratt
  täydennyskoulutus opitun tunnustaminen |Finland
  31-05-2021

  Osaamisen validointi jatkuvaa oppimista rakentamassa - Valideringens roll i det kontinuerliga lärandet

  NVL Suomi, Haaga-Helia amk ja Sitra järjestävät 7.9.2021 klo 9.45-12.00 avoimen Zoom-webinaarin teemalla ”Osaamisen validointi jatkuvaa oppimista rakentamassa”. Tilaisuus on osa Sitran kampanjaa ”Osaaminen näkyväksi”, joka käynnistyy elokuussa.

 • Karriereveiledning.no
  career guidance |Norden
  28-05-2021

  Online career guidance in Norway

  Kompetanse Norge, The Norwegian Institute for Adult Learning, offers career guidance free of charge through the website Karriereveiledning.no. The guidance is offered through chat or telephone and the service has been up and running for 9 months with a positive feedback from users.

 • Foto: Trent Erwin
  luku- ja kirjoitustaito |Finland
  08-05-2021

  Virtuaalinen kahvihetki/virtuell kaffestund

  Tervetuloa keskustelemaan lukutaito-opetuksesta Suomen Alfarådet-verkoston järjestämään virtuaaliseen kahvihetkeen!

 • Foto: Magnus Fröderberg
  voksenuddannelse voksenlæring |Norden
  08-05-2021

  Nordisk konference om voksnes matematiklæring 2022

  Perspektiver på voksnes matematiklæring og matematik. Den 25-26. april 2022.

 • Foto: Enzo Tommasi
  sprog |Norden
  08-05-2021

  Webinar om matematik og sprog

  Matematiske formler er skrevet i et sprog med højst specielle regler, som dog ikke er svære at forstå for elever med gode sprogkundskaber. Forståelse for de sproglige nuancer gør matematiske ræsonnementer betydelige lettere at forstå og konstruere.

 • Foto: Joseph Mucira
  aikuisten oppiminen |Finland
  06-05-2021

  NVL Suomi verkostotapaaminen /NVL Finlands nätverksträff

  Kaikki Suomessa toimivat NVL-verkostojen jäsenet kutsutaan yhteiseen verkostotapaamiselle 1.6. kello 13-15.

 • Foto: Kindel Media
  forskning IKT-kunnskap |Norden
  02-05-2021

  Workshop 2 om digital delagtighet

  NVL Digital arrangerar 2 workshops i maj

 • Foto: Kindel Media
  forskning IKT-kunnskap |Norden
  02-05-2021

  Workshop 1 om digital delagtighet

  NVL Digital arrangerar 2 workshops i maj

 • Digiperustaidot Suomessa 2021 – haasteita ja mahdollisuuksia
  tietotekniset taidot |Norden
  29-04-2021

  Digiperustaidot Suomessa 2021 – haasteita ja mahdollisuuksia - Grundläggande digitala kompetenser i Finland 2021 – utmaningar och möjligheter

  NVL suomen perustaitoverkosto järjestää Grundläggande digitala kompetenser i Finland 2021 – utmaningar och möjligheter.

 • Foto: Gerd Altmann
  bæredygtig udvikling voksenuddannelse |Norden
  27-04-2021

  Voksenlæring til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden

  Hvordan kan voksenundervisningen understøtte et konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden?

 • Foto: George Becker
  perustaidot aikuiskoulutus |Norden
  19-04-2021

  Matematiikkapelot ja työelämä – matematikrädslor och arbetslivet

  Iltapäivä opettajille, kouluttajille ja työelämän edustajille
  En eftermiddag för lärare, utbildare och arbetsgivare.

 • Foto: Alexandra Koch
  kompetanseutvikling voksnes læring |Norden
  15-04-2021

  Kompanseutvikling for jobb og omstilling – erfaringer fra ett år med korona

  Frokostwebinar om kompetanseutvikling i arbeidslivet

 • Mickey Gjerris, teolog og lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet
  bæredygtig udvikling |Norden
  06-04-2021

  Men, jeg er jo kun en dråbe i havet

  Bioetiker og teolog Mickey Gjerris vil fortælle om, hvorfor han mener, at det ikke alene giver etisk, men også åndelig mening at handle når Jorden brænder, selvom man kun er en dråbe.

 • fleksibel læring veiledning |Norden
  29-03-2021

  Karriereveiledning.no - erfaringsdeling

  Karriereveiledning.no er et offentlig tilbud til den norske befolkningen hvor alle innbyggerne kan få gratis karriereveiledning via chat eller telefon. Etter åtte måneder i drift ønsker de å dele deres erfaringer.

 • Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!
  hållbar utveckling utbildningspolitik |Norden
  27-03-2021

  Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!

  En virtuell konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling. 8 - 9 juni, 2021

 • Webinar-serie: En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning. Del 3 af 3
  basiskompetence sprog |Norden
  23-03-2021

  Aflyst: Webinar-serie: Regne med sprog. Del 3 af 3

  Tema

  Ann-Charlotte Vennberg, en af forfatterne til bogen ”Räkna med språk”, vil beskrive hendes arbejde med at integrere sprog og

 • Foto: Gabby K
  perustaidot aikuiskoulutus |Finland
  23-03-2021

  NVL Suomen perustaitoverkosto järjestää

  Iltapäivä opettajille ja ohjaushenkilöstölle – ”Miten matemaattisia taitoja kannattaa lähestyä ja tukea 2020-luvun ammatillisessa koulutuksessa”

 • Foto: Andrea Piacquadio
  democracy education policy |Norden
  13-03-2021

  The Importance of Democracy in Education

  You are invited to follow the presentation “Constructing Stronger Democracy in School and Education” By Matti Rautiainen, Senior University Lecturer at the University of Jyväskylä, Finland.

 • Foto: Skolverket.se
  livslang læring realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  12-03-2021

  Validering och vägledning för att förkorta individens utbildningsväg

  Ett digitalt seminarium om olika sätt att organisera och genomföra validering samt vikten av vägledning i processen.

 • Foto: Michal Matlon
  maahanmuuttajat koulutuspolitiikka |Finland
  11-03-2021

  Päättäjät päättää, vaan tietääkö ne mittää?/ Beslutsfattarna beslutar, men kan de någå?

  Aikuisten maahanmuuttajien luku-ja kirjoitustaidon opettajien, opetuksen suunnittelijoiden, tutkijoiden ja koulutuksen järjestäjien yhteinen

 • Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi, medlem af Klimarådet og udpeget af FN’s generalsekretær til at give status på verdensmålene.
  bæredygtig udvikling |Danmark
  08-03-2021

  Webinar - Vi står med ryggen mod muren (dfs.dk)

  Hvilke parametre skal vi ændre på globalt, nationalt og lokalt for at skabe en bedre balance i vores forbrug af naturens ressourcer? Og hvordan kan civilsamfundet bidrage til den bæredygtige udvikling?