Cedefop kastar ljus över Sveriges vuxenutbildning

 

Möjligheten till validering och att läsa delkurser är utmärkande för svensk vuxenutbildning. Detta är två av den svenska vuxenutbildningens särdrag som beskrivs i en ny rapport från Cedefop.

I november publicerade Cedefop rapporten ”Spotlight on VET Sweden”. I rapporten beskriver de utbildningssystemet i Sverige med ett särskilt fokus på möjligheterna till yrkesutbildning. De beskriver också den mångfald av vuxenutbildning som finns i Sverige med allt från folkhögskolor till kompetensutveckling på arbetsplatsen.

Läs mer