Cirkelledare viktig resurs för folkbildningen

Sveriges 90 000 cirkelledare har många olika kompetenser och synen på deras uppdrag varierar mellan studieförbunden. Det är några av slutsatserna i rapporten "Cirkelledare - folkbildningens fotfolk och drivkraft".

 
Cirkelledare viktig resurs för folkbildningen Johannes Jansson/norden.org

Av de hundratusentals människor som varje år ägnar sig åt att i en studiecirkel eller i andra former av folkbildning lära och utvecklas tillsammans med andra, är närmare 90 000 personer verksamma som cirkelledare i något av de tio studieförbunden. 

Resultatet av studien visar en komplex bild, dels i fråga om vilka kompetenser som en cirkelledare har och förväntas ha, dels hur detta varierar mellan cirkelledare i olika ämnen och studieförbund. De skillnader som framträder kan förstås utifrån studieförbundens olika verksamhetsinriktningar, deras historiska framväxt och etablering och därför också de delvis skilda värdegrunder som olika studieförbund har.

Läs mer på Folkbildning.se