Civilsamhället som resurs - Att bli en del av lokalsamhället

Webbinarieserie: Inklusion - Från flykting till kollega. Del 4

 

Forskningen är enig om att civilsamhället spelar en nyckelroll för att skapa delaktighet och tillit till samhället. Samtidigt krävs det långsiktiga samarbetsformer mellan det offentliga och det ideella för att bäst ta tillvara kunskapen och idérikedomen hos civilsamhället. Hur löser vi det här bäst? Vilka lärdomar kan vi dra från grannländerna? Och vad säger forskningen?

Välkommen till ett nytt avsnitt i vår webbinarieserie om hur vi underlätta integrationen av nyanlända i Norden. På webbinariet hör du om den senaste forskningen kring civilsamhällesorganisationernas roll och får ta del av goda exempel på samarbeten mellan offentlig sektor och civilsamhället. Vi vill gärna att du ställer frågor och bidrar med dina erfarenheter under webbinariets gång!

Webbinariet är en uppföljning på vår fulltecknade konferens i Stockholm den 25 september i år. 

Medverkande

Kristin Marklund, projektledare vid Nordens välfärdscenter presenterar det nordiska integrationssamarbetet.

Bi Puranen, generalsekreterare vid World Values Survey. Bi presenterar en studie som visar hur människors värderingar förändras när de flyttar från ett land till ett annat. Drygt 6 500 utomeuropeiska migranter som kommit till Sverige har deltagit i undersökningen.

Anna Karlsdóttir, Senior Research Fellow, Nordregio. Anna är specialiserat på förhållandet mellan landsbygd och stad. Hon är just nu i färd med att slutföra en rapport om civilsamhällets roll för integrationen i främst glesbefolkade områden i Norden. 

Moderator: Johanni Larjanko, nationell koordinator för Nordiskt nätverk för vuxnas lärande i Finland

Målgrupper för webbinariet

  • Integrationssamordnare i kommuner och regioner 
  • Ledare och praktiker inom utbildningssektorn som arbetar med validering och möter nyanlända 
  • Beslutsfattare på kommunal-, regional och nationell nivå. 

Varför ska du delta?

  • Du får ta del av konkreta tips och verktyg på hur man utformar ett välfungerande samarbete mellan kommun, utbildningsorganisationer och civilsamhället
  • Du får möjlighet att diskutera ny forskning kring civilsamhällets roll och knyta kontakter och utbyta erfarenheter med nordiska kollegor inom integrationsområdet.

Webbinariet är fullbokat och anmälan är stängd. Webbinariet kommer att spelas in, och finnas tillgänglig online inom ett par veckor. Länk och mer information kommer att publiceras i NVL.orgs nyhetsflöde samt via sociala medier.

Frågor

Tveka inte att kontakta oss:

Antra Carlsen, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, antr@via.dk

Kristin Marklund, Nordens välfärdscenter, kristin.marklund@nordicwelfare.org

Helena Lagercrantz, Nordregio, helena.lagercrantz@nordregio.org