CleverCompetance: en kreativ workshop om Verdensmålene

Intervju med Hildur Oddsdóttir NVL koordinator i Island og deltakere i workshopen: CleverCompetance

 

Intervju med Hildur Oddsdóttir NVL koordinator i Island og deltakere i workshopen: CleverCompetance

Under Islands formannskap 2019 for Nordisk Ministerråd arrangerte NVL i samarbeid med utdanningsdepartementet, EPALE og Arbeidslivets opplæringssenter en kreativ workshop om Verdensmålene med overskriften CleverCompetence. Den handlet om FNs bærekraftsmål nummer 4.7 om utdanning for alle 2030.

Unge mennesker i alderen 18-30 år fra alle de Nordiske landene deltok aktivt i programmet og la fram flere ideer og forslag til løsninger.

DialogWeb var med og snakket med deltakerne og Hildur Oddsdóttir, NVL koordinator i Island. 

Podcast: CleverCompetance - en kreativ workshop om Verdensmålene