CleverCompetence – Kreativ workshop om Verdensmålene

Det er viktig å satse og delta aktivt, slik kan man øve innflytelse! Bruk anledningen denne workshop gir til å danne dere en egen oppfatning. Benytt anledningen workshopen gir for å være kreative, forestill dere hvilken fremtid dere og vennene vil oppleve i 2030.

 
Hawkira K Axelsson, Lilja D. Alfreðsdóttir og Mariam Taretusy Fotograf, Hulda Anna Arnljótsdóttir Hawkira K Axelsson, Lilja D. Alfreðsdóttir og Mariam Taretusy Fotograf, Hulda Anna Arnljótsdóttir

Dette var en oppfordring til deltakerne fra utdanningsminister Lilja Alfreðsdóttir, når hun åpnede workshopen CleverCompetence i Reykjavik byteater nylig. Workshopen var arrangert av NVL i samarbeid med utdanningsdepartementet, EPALE og Arbeidslivets opplæringssenter og handlet om FNs bærekraftsmål nummer 4.7 om utdanning for alle 2030. Workshopen er en del av Islands formannskap 2019. Målgruppen var unge mennesker i alderen 18-30 år. Unge mennesker fra alle de Nordiske landene deltok aktivt i programmet og la fram flere ideer og forslag til løsninger. Representanter fra utdanningsdepartementet og NVL sammenfatter og presenterer de for respektive myndigheter.

CCP dataspill 

Dagens program startet med besøk til CCP. Virksomheten ble grunnlagt i 1997 i Reykjavik. Med lanseringen av virksomhetens mest populære spill, EVE Online i mai 2003, etablerte CCP seg som et av de mest innovative selskapene innen interaktiv underholdning. CCP hevder at de kan skape virtuell verden som har mer mening enn det reelle livet. I presentasjonen fikk deltakerne innsikt i hvordan denne virtuelle verdenen kan skapes og de muligheter som dataspill kan åpne for i utdanning og trening. Det vakte utallige interessante spørsmål blant audiensen, både om spillerne, dataspill og hvordan de utvikles. 

Workshopen/e

Deltakerne hadde mulighet for å velge to av tre spesifiserte workshop: Flyvende teppe, Fremtidens skole, og Fremtidens medborgere. 

Flyvende teppe

Et prosjekt om kulturelt samspill som finner sted ved interkulturelle møter ble presentert. I prosjektet oppmuntres deltakere til oppfatning om at ulike kulturer og måter å leve livet på gjør oss rikere. Forskjellige former for kultur ble diskutert i grupper. På forhånd var deltakerne blitt bedt om å ta med ting som gjør dem stolte og glade eller å fortelle om deres styrker. Åpne skattkisten, få fram dine skatter og la dem skinne. Det grunnleggende spørsmålet var: Hva får deg til å blomstre?

Fremtidens skole

Gjennom en serie praktiske aktiviteter fikk deltakerne arbeide med ideene sine om utdanning i fortid, nåtid og viktigst av alt, i fremtiden. De jobbet enkeltvis og i grupper for å finne felles grunnlag for fremtidens studenter og læring. Ved å kombinere praktiske aktiviteter og kreativt konseptarbeid både til stede og online kunne de legge fram sine ideer og forslag om læring for bærekraftig utvikling og globalt statsborgerskap på padlet.com og menti.com og også med tegninger på papir på en gammeldags måte.

Billede 2.JPG

Workshop om fremtiden skole i aksjon. Foto: Hildur Oddsdóttir.

Fremtidens medborgere

Fremtiden er ikke noe som hender, den skaper vi ved alt vi foretar oss og alle beslutninger vi tar. I denne workshopen ble begrepet statsborgerskap utforsket, spesielt hvordan medborgerskap kan komme til å se ut i fremtiden. Hvordan er statsborgerskap fremstilt i science fiction litteratur, filmer og TV-serier?  Deltakerne ble oppmuntret til å prøve å bestemme de essensielle aspektene ved statsborgerskap i fremtiden og vurdere hvordan utdanning kan muligens forberede oss til å være aktive og effektive som fremtidens medborgere. 

Smart læring

Det er ikke bare arbeidslivet som preges av raske teknologiske forandringer med tilhørende press på opplæring og trening. Hele utdanningsfeltet, fra barnehage til universitet og voksnes læring er under omfattende forandring. Det var ganske bred enighet blant de unge menneskene som deltok i workshopen om hvordan de ønsker at fremtidens læring skulle bli. 

Uavhengig av tid og sted

Nye digitale læringsformer vil ha tatt over. Nettbrett, smarttelefoner og pc-er med forbindelse til Internett gjør det mulig for dem å delta aktivt i læring hvor, når og i hvilket tempo som passer hver og en best. Med nye programmer, apps og sosiale medier kan vi samarbeide på tvers av grenser og fag. Lærere kan ta opp forelesning / undervisning - slik at elevene kan studere uavhengig av hvor de oppholder seg. Men når de kommer til klasserommet, fysisk eller online, må de være aktive, tenke og bidra til samskaping.

 

Fakta 

Islands formannskap 2019

Ungdommen, bærekraftig turisme og havmiljøet er de prioriterte områdene under Islands formannskap for Nordisk ministerråd 2019. Nordiske prioriteringer av likestilling, digitalisering, bærekraftig utvikling samt FNs verdensmål integreres i formannskapsprosjektene.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Billede til faktaboks.jpg

Mål 4 handler om utdanning og skal sikre at elevene får en utdanning som fremmer bærekraftig utvikling. Overskriften er: "Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle"

Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av en freds- og en ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling. 

 

Stedsbestemt

Hvis læring er stedsbestemt, må de fysiske omgivelser forandres radikalt. Mer lys, større vinduer, forbindelse til naturen, bedre luft, større utvalg av møbler, heve-senke pult, skjermer, stoler, sofaer, yogaball og fatboys. Det skal være flere farger på veggene og mange planter over alt. Atmosfæren skal virke avslappende og understøtte de behov enkelte har for å være privat.

Spill og simuleringer

Spillopplevelser kan være dataspill eller spill lignende verktøy som simulerer skreddersydde læringsopplegg, knyttet tett opp mot reelle oppgaver eller arbeidssituasjoner. Bruk av spill kan øke motivasjonen for læring. CCP presenterte blant annet Sparc spillet som er virtuelt, spennende og krevende sport. Det kan spilles enkeltvis med relevante utfordringer eller online med venner i morsom sosial konkurranse. 

Tilpasset den enkelte

En bok eller en metode, det samme for alle gjelder ikke. Variert tilbud på alle nivåer blir tilgjengelig online. I tillegg gjør digitale læringssituasjoner innsamling og analysering av mengder data mulig. Det kan bidra til bedre forståelse og forbedring av læringsprosessene. På grunn av analyser kan adaptive læringssystemer løpende tilpasse undervisningen til hver enkelt deltakers nivå og behov. 

Globalisering

Engelsk var fellesspråket, annet språk for fleste og som de behersket godt. Flere deltakere ønsket å tilegne seg flere av «de store» språkene, spansk, fransk, tysk ble nevnt. Men islandske deltakere bekreftet at de syns det var nyttig å måtte lære dansk, norsk eller svensk i skolen.   

Kritisk og kreativ sans

Vi vender tilbake til åpningsinnlegget til utdanningsminister Lilja Alfreðsdóttir om målet som er at alle skal ha tilgang til livslang utdanning innen 2030. Nå er tiden inne for å gå til aksjon hvis situasjonen skal endres. Forandringer er ofte systematiske, alt er henger sammen med alt. Oppfordringen til de unge er først og fremst at de bruker deres kritiske potensiale til å skape forandring! Fortsette å være kreative, finne på nye metoder og måter å påvirke utviklingen. Gjennom samarbeid, samskaping, kan problemene verden står overfor løses. Til slutt uttrykte flere av deltakerne at dette var et spennende og meget interessant arrangement og at de gjerne vil delta i videreføring av arbeidet i de andre landene!