CleverCompetence – luova workshop globaaleista tavoitteista

On tärkeää panostaa ja osallistua aktiivisesti, sillä vain siten voi vaikuttaa! Käyttäkää hyödyksi tämän workshopin tarjoama tilaisuus ja muodostakaa asioista oma käsityksenne. Hyödyntäkää tämä mahdollisuus luovuuteen ja kuvitelkaa, millaista tulevaisuutta te ja ystävänne elätte vuonna 2030.

 
Hawkira K. Axelsson, Lilja D. Alfreðsdóttir ja Mariam Taretusy. Kuva: Margrét Sverrisdóttir Hawkira K. Axelsson, Lilja D. Alfreðsdóttir ja Mariam Taretusy. Kuva: Margrét Sverrisdóttir

Näillä sanoilla Islannin koulutusministeri Lilja Alfreðsdóttir evästi osallistujia avatessaan CleverCompetence-workshopin, joka järjestettiin vastikään Reykjavikin kaupunginteatterilla. Workshopin järjesti NVL yhteistyössä Islannin koulutusministeriön, EPALEn ja islantilaisen Työelämän koulutuskeskuksen kanssa. Sen aiheena oli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden alatavoite 4.7, eli koulutuksen varmistaminen kaikille vuoteen 2030 mennessä. 
Workshop on osa vuoden 2019 Pohjoismaiden ministerineuvoston Islannin puheenjohtajakautta. Kohderyhmänä olivat 18–30-vuotiaat nuoret aikuiset. Paikalla oli aktiivisia osallistujia kaikista Pohjoismaista, ja tilaisuus poiki runsaasti ideoita sekä ratkaisuehdotuksia. Islannin koulutusministeriön ja NVL:n edustajat tiivistävät workshopin annin ja esittävät tulokset viranomaisille.

CCP:n tietokonepelit

Päivän ohjelma alkoi yritysvierailulla CCP:hen, joka perustettiin Reykjavikissa vuonna 1997. Yrityksen suosituin peli EVE Online julkaistiin toukokuussa 2003, ja sen myötä CCP vakiinnutti asemansa yhtenä innovatiivisimmista toimijoista vuorovaikutteisen viihteen alalla. CCP väittää kykenevänsä luomaan virtuaalisen maailman, joka on sisällökkäämpi kuin todellinen maailma. Yrityksen järjestämä esitys antoi osallistujille käsityksen siitä, miten tällainen virtuaalinen maailma luodaan ja millaisia mahdollisuuksia tietokonepelit voivat tarjota koulutuksessa ja opetuksessa. Aihe innosti yleisöä kysymään lukuisia kiinnostavia kysymyksiä sekä pelaajista että peleistä ja niiden kehittämisestä. 

Workshop(it)

Osallistujat saivat valita kaksi kolmesta eri workshopista: Lentävä matto, Tulevaisuuden koulu ja Tulevaisuuden kansalaiset. 

Lentävä matto 

Tässä workshopissa esiteltiin hanke, jonka aiheena oli kulttuurien välisissä kohtaamisissa tapahtuva kulttuurinen vuorovaikutus. Hankkeessa osallistujia kannustetaan oivaltamaan, että eri kulttuurit ja elämäntavat rikastuttavat meitä. Kulttuurin erilaisista muodoista keskusteltiin ryhmissä. Osallistujia oli etukäteen pyydetty ottamaan mukaan esineitä, jotka saavat heidät kokemaan iloa tai ylpeyttä, tai kertomaan vahvuuksistaan. Avaa aarrearkku, ota esiin aarteesi ja anna niiden loistaa! Perimmäinen kysymys oli: Mikä saa sinut kukoistamaan? 

Tulevaisuuden koulu

Osallistujat työstivät käytännön aktiviteettien avulla ajatuksiaan menneisyyden, nykyisyyden ja ennen kaikkea tulevaisuuden koulutuksesta. Työtä tehtiin sekä itsenäisesti että ryhmissä, ja tavoitteena oli saada aikaan yhteinen näkemys tulevaisuuden opiskelijoista ja oppimisesta. Käytännön aktiviteetteihin yhdistyi luova konseptityö sekä paikan päällä että verkossa. Osallistujat esittivät kestävään kehitykseen ja maailmankansalaisuutteen liittyviä ideoitaan ja ehdotuksiaan padlet.comissa, menti.comissa sekä piirtämällä vanhanaikaisesti paperille. 

clever2.jpg  

Workshop tulevaisuuden koulusta täydessä vauhdissa. Kuva: Hildur Oddsdóttir.

Tulevaisuuden kansalaiset 

Tulevaisuus ei ole jotain, mikä tapahtuu, vaan me luomme sen kaikilla teoillamme ja päätöksillämme. Tässä workshopissa tarkasteltiin kansalaisuuden käsitettä ja etenkin sitä, miltä se voisi näyttää tulevaisuudessa. Miten kansalaisuus esitetään science fiction -kirjallisuudessa, elokuvissa ja TV-sarjoissa? Osallistujia kannustettiin määrittelemään tulevaisuuden kansalaisuuden olennaisimmat piirteet ja pohtimaan, millainen koulutus voisi valmistaa meitä aktiivisiksi ja tehokkaiksi tulevaisuuden kansalaisiksi.  

Älykäs oppiminen

Nopeat teknologiset muutokset ja niihin liittyvät oppimis- ja koulutuspaineet eivät vaikuta ainoastaan työelämään. Koko koulutuskenttä varhaiskasvatuksesta yliopistoon ja aikuiskoulutukseen käy parhaillaan läpi laajaa muutosta. Workshopiin osallistuneet nuoret olivat melko yksimielisiä siitä, millaiseksi he toivovat oppimisen tulevaisuudessa muotoutuvan. 

Ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen

Uudet digitaaliset oppimismuodot ovat vuonna 2030 ottaneet vallan. Tablettitietokoneet, älypuhelimet ja nettiyhteydellä varustetut tietokoneet mahdollistavat aktiivisen oppimisen kullekin oppijalle parhaiten sopivaan aikaan, sopivassa paikassa ja tahdissa. Uusien ohjelmien, sovellusten ja sosiaalisen median avulla voimme tehdä aine- ja muut rajat ylittävää yhteistyötä. Opettajat voivat nauhoittaa luennot tai opetuksen, jolloin opiskelijat voivat opiskella missä vain. Ollessaan luokkahuoneessa – fyysisesti tai verkossa – heidän tulee kuitenkin olla aktiivisia, ajatella ja osallistua yhteistyöhön.  

 Faktaruutu 

Islannin puheenjohtajakausi vuonna 2019 

Nuoret, kestävä matkailu ja meriympäristö ovat painopistealueita Islannin toimessa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2019. Puheenjohtajuushankkeisiin sisällytetään pohjoismaiset painotukset, jotka liittyvät tasa-arvoon, digitalisaatioon, kestävään kehitykseen ja YK:n kestävyystavoitteisiin.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat maailman yhteinen toimintaohjelma, jolla pyritään poistamaan köyhyys, vastustamaan epätasa-arvoa ja pysäyttämään ilmastonmuutos vuoteen 2030 mennessä. 

clever3.jpg

Tavoite 4 liittyy koulutukseen: kaikille oppilaille tulee taata kestävää kehitystä edistävä koulutus. Otsikko on muotoiltu näin: ”Tavoitteena taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.”

Varmistaa vuoteen 2030 mennessä, että kaikki oppijat saavat kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavat tiedot ja taidot esimerkiksi kestävää kehitystä ja kestäviä elämäntapoja, ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin edistämistä, maailmankansalaisuutta, kulttuurien monimuotoisuuden sekä kulttuurin osuutta kestävässä kehityksessä arvostavan koulutuksen kautta.
 

Paikkaan sidottu oppiminen

Paikkaan sidotun oppimisen osalta fyysisen ympäristön tulee muuttua radikaalisti. Tarvitaan enemmän valoa, isompia ikkunoita, yhteys luontoon, parempi ilma, isompi kalustevalikoima:  säädettäviä työpöytiä, näyttöjä, tuoleja, sohvia, joogapalloja ja säkkituoleja. Seinille tarvitaan enemmän väriä ja tiloihin paljon viherkasveja Ympäristön on oltava rentouttava ja tarjottava samalla yksityisyyttä niille, jotka sitä tarvitsevat. 

Pelit ja simulaatiot

Pelielämykset voivat olla tietokonepelejä tai pelinomaisia välineitä, jotka simuloivat aitoja työtehtäviä ja -tilanteita mukailevia räätälöityjä oppimiskokonaisuuksia. Pelien käyttäminen voi parantaa opiskelumotivaatiota. CCP esitteli muun muassa Sparc-pelin, joka on jännittävä ja vaativa virtuaalinen peli. Sitä voidaan pelata joko yksinään, jolloin sen avulla voi harjoitella tiettyjä taitoja, tai verkossa kavereiden kanssa, jolloin siitä tulee hauska kilpailu. 

Yksilön tarpeisiin sopeutettu oppiminen

Oli kyseessä sitten kirja tai menetelmä, kaikille ei tarjota samaa. Tarjolla tulee olemaan monipuolisesti verkkopohjaista tarjontaa kaikille taitotasoille. Digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat myös suurien datamäärien keräämisen ja analysoinnin, mikä voi lisätä ymmärrystä oppimisprosesseista ja parantaa niitä. Analyysien perusteella sopeutuvat oppimisjärjestelmät voivat muokata opetusta jatkuvasti kunkin oppijan tason ja tarpeiden mukaiseksi.

Globalisaatio

Workshopin yhteisenä kielenä oli englanti, joka on useimpien osallistujien kakkoskieli ja jota he osaavat hyvin. Moni osallistuja sanoi haluavansa oppia useampia ”suurista” kielistä, kuten espanjaa, ranskaa ja saksaa. Islantilaiset osallistujat kuitenkin kertoivat, että heidän mielestään oli hyödyllistä joutua opiskelemaan koulussa tanskaa, norjaa tai ruotsia.  

Kriittisyys ja luovuus kunniaan 

Palataan koulutusministeri Lilja Alfreðsdóttirin avauspuheen sanoihin YK:n tavoitteesta, jonka mukaan kaikilla tulee olla pääsy elinikäiseen oppimiseen vuoteen 2030 mennessä. Nyt on aika ryhtyä tekoihin, jos halutaan muutosta. Muutokset ovat usein systemaattisia, ja kaikki liittyy kaikkeen. Nuoria ministeri kehotti ennen kaikkea käyttämään kriittistä potentiaaliaan muutoksen luomiseen, olemaan jatkossakin luovia ja etsimään uusia menetelmiä sekä tapoja vaikuttaa kehitykseen. Maailmaa uhkaavat ongelmat voidaan ratkaista yhteistyön ja yhdessä kehittämisen avulla.  Lopuksi useampi osallistuja kehui workshopia jännittäväksi ja erittäin mielenkiintoiseksi ja ilmaisi halunsa jatkaa siinä aloitettua työtä muissa Pohjoismaissa.