Confintea VI

 
NVL deltok aktivt på UNESCO konferansen Confintea VI, desember 2009.

Confinteas fokus er voksnes læringsmuligheter og utdanning og hvor viktig det er for velferd og utvikling, nasjonalt og globalt. 
Lærende hadde en bred og tydelig plass for første gang i Confinteas historie. NVL var medspiller i en workshop om betydningen av ”The learners voice. 
En fullsatt sal deltok interessert i debatten 
Du kan lese mer her: 
Rapport (pdf)