DANMARK - institutioner

 

 
21-11-2013

DANMARK


Arbejdsmarkeduddannelser (Undervisningsministeriet)

Direkte indgang til UVM’s side med AMU/arbejdsmarkedsuddannelsene 
www.amu.dk

Cirius

Cirius er det nationale agentur for EU-programmer, bl.a. Leonardo og Socrates, samt for Nordplus. Omfatter Center for vurdering af udenlandske uddannelser www.cvuu.dk 
www.ciriusonline.dk

Danmarks evalueringsinstitut

www.eva.dk

Dansk Arbejdsgiverforening

Arbejdsgivernes organisation, policymaker for voksenuddannelse 
www.da.dk

Dansk Folkeoplysnings Samråd

www.dfs.dk

Folkehøjskolernes forening

www.ffd.dk

Fluid

Foreningen for fleksibel uddannelse i Danmark 
www.fluid.dk

FOFU

Foreningen for forsknings- og udviklingsvirksomhed i folkeoplysning 
og voksenundervisning 
www.fofu.dk

Fuets

Foreningen af Uddannelses- og erhvervsvejledere ved de tekniske skoler 
www.fuets.dk

Innovationsrådet

er et bredt og internationalt sammensat netværk af nytænkere, der skal identificere Danmarks muligheder i det globale videnssamfund 
www.innovationsraadet.dk

Landsforbund af voksen- og ungdomsundervisere

www.lvu.dk

Landsorganisationen i Danmark

Arbejdstagernes organisation, policymaker for voksenuddannelse 
www.lo.dk

Statens Center for kvalitets- og kompetenceudvikling

www.sckk.dk

Undervisningsministeriet

herunder links til samtlige uddannelsesinstitutioner 
www.uvm.dk

Videnscentre for kompetenceafklaring

www.kompetenceafklaring.dk

VUC

Direkte indgang til VUC’erne/voksenuddannelsescentrene 
www.vuc.dk