DEMOS antologin har utkommit

 
DEMOS processen har genomförts med ett stort engagemang från folkbildnings- och forskningsmiljöer i Norden, och med stöd av Nordiska ministerrådets strategiska medel via NVL.
DEMOS antologin skall spridas genom de nationella samråden för folkbildning i de nordiska länderna och genom NVL:s nätverk. Den elektroniska versionen kan laddas ner från
www.nordvux.net/page/245/demos.htm