DISTANS – Nettverk for bruk av IT i voksenundervisning i Norden

 

Hva er det?

DISTANS har, til tross for at navnet stadig er det samme, utviklet seg en hel del i årenes løp. Nettverkets arbeid har dreiet seg om det som på norsk og dansk heter fjernundervisning. Svenskene anvender uttrykket distansutbildning og i Finland jobber de med etäopetus mens islendingene bruker fjarkennsla. Fjernundervisning for voksne er en undervisningsmetode som omfatter andragogi, teknologi og instruksjonsapparat, integrert og tilrettelagt for den lærende. Spesielt brukes fjernundervisning som fleksibel metode både m.h.t. tid og sted. Utfordringene for å utvikle dagens voksenopplæring til læringsmiljø som møter de lærendes forventninger er mange. I takt med at det er alt flere som er fortrolige med og omgitt av teknologi som PC-er med nettilgang, mobiltelefoner, spillkonsoller, mp3-spillere og alskens andre greier, så kan teknologien i stigende grad anvendes til læring. Det er stadig flere voksne som har tekniske ferdigheter og preferanser og de stiller også med forventninger til læringsmiljø som svarer til deres kompetanser. På nettverkets neste møte i oktober 2009 skal utviklingen av nettverket og dets oppgaver i fremtiden drøftes.

Hva driver de med?

Nettverket har vært svært aktivt. De har i årenes løp holdt 13 fysiske møter, og dertil 4 online. DISTANS har arrangert 9 nordiske konferanser og symposier, enten alene eller i samarbeide med andre organisasjoner og foreninger. Disse har funnet sted over hele Norden men det har også vært mulig at følge med online for de som ikke kunne være fysisk tilstede. Totalt nærmer antall deltakere som har meldt sig fysisk og online ett tusen. Temaene for disse arrangementene har omfattet vidt forskjellige emner. I år 2008 var overskriftene for nettverkets såkalte minisymposier: ”On userfriendly webconferencing platforms”, og ”Looking Into the Future” og ”What can ICT do for Higher Education”. Distans nettverket har også skapt møteplass ved bruk av IKT for organisasjoner, prosjekter eller nettverk som har med undervisnings- og utviklingsaktiviteter å gjøre. Vær velkommen at delta aktivt og lære mer om Distans - NVL nettverkets arbeid på wiki-en http://distans.wetpaint.com

Hvem er med?

Hensikten med valg av deltakerne var å sette sammen en gruppe med representanter fra alle de nordiske landa, helst fra forskjellige miljøer innen for voksenopplæringen. Det kan trygt konstateres at det lyktes. Det opprinnelige nettverket besto av Danmarks representant, Jørgen Grubbe fra FLUID, foreningen for fleksibel utdanning i Danmark. Han har arbeidet med fjernundervisning innenfor yrkesskolen, folkeopplysning, og i privat regi i over en dekade. Finlands representant var Jyrki Käppi, han arbeider som ”education designer” på voksenopplæringssentret Parkano Adult Education Centre i Tammerforsregionen. Han har arbeidet med fjernundervisning i flere årtier og med utvikling av fjernundervisningstilbud ved voksenopplæringssentrene. For Islands del har Hróbjartur Árnason stått i spissen for nettverket siden det ble etablert. Hróbjartur er til daglig lektor ved Islands Universitet. Han har drevet fjernundervisning på Islands pedagogiske universitet, har mastergrad i voksenpedagogikk og omfattende praksis fra utdanning av voksne. Fra Norge kom Torhild Slåtto som er daglig leder for Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF). Hun har deltatt i flere nordiske prosjekt om voksnes læring, læring med teknologi og fjernundervisning. Sveriges representant var Elisabeth Isaksson som ledet utviklingsarbeidet på Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, en offentlig myndighet som skulle støtte og fremme utviklinga av livslang og fleksibel læring innenfor kommunal voksenopplæring, folkeopplysning og læring i arbeidslivet, men som nå er nedlagt. Det har vært den islandske NVL koordinator som har stått til ansvar for nettverket. Helt til sluttet av siste år var de alle aktive men av forskjellige grunne måtte nettverket si farvel til Elisabeth og Jyrki og takke for fremragende innsats samtidig som de hilser nye representanter fra Sverige, Karin Berkö, Nitus og Kaisa Vähähyyppä fra den finske Utbildningsstyrelse velkomne. Innen nettverket dominerer optimisme og medlemmene er fullstendig enige med Hróbjartur som uttrykker seg slik om det nordiske samarbeidet: ”Vi forstår hverandre fordi vi er like og lærer av hverandre fordi vi er ulike.”