DPU overtager formandskab for den internationale tænketank International Alliance of Leading Education Institutes

 
Danmark har overtaget formandskabet for alliancen efter Singapore - og DPU skal nu stå i spidsen for næste års fælles komparative forskningsprojekt under overskriften: Klimaændring og bæredygtig udvikling: Hvad kan uddannelse bidrage med?
Alliancemedlemmerne er alle er dekaner på verdens mest anerkendte fakulteter og universitetsskoler inden for uddannelsesforskning. De peger bla. på, behovet for bedre uddannelse af lærere og for at se uddannelse af lærere som en investering frem for en udgift, behovet for at styrke det internationale samarbejde og behovet for at forbedre læreruddannelsens indhold gennem partnerskaber. Det skal være attraktivt at uddanne sig til lærer, var dekanerne enige om.
DPU udgiver i forbindelse med konferencen et særnummer af et nyt internationalt magasin Quarterly om læreruddannelse i et internationalt perspektiv. Det kan rekvireres ved at skrive til quarterly(ät)dpu.dk eller telefonisk hos Ib Jensen på 8888 9059
Mere: www.dpu.dk/site.aspx?p=6641&newsid1=7515