DPU:ssa uusi joustava maisteriohjelma koulutuksen laadun arvioinnista

 
Aarhusin yliopistoon kuuluvan Danmarks Pædagogiske Universitetsskolen uuden maisteriohjelman tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat arviointien suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan sekä tutkimustiedon että konkreettisten työtapojen kautta. Opiskelijat saavat valmiuksia kaikkien koulutustasojen laadun arviointiin peruskoulusta korkea-asteen koulutukseen ja erityyppisiin täydennyskoulutuksiin.
Lisätietoa: www.dpu.dk/evaluering