Dagens eldre er de ”stygge andungene”

 

Dagens eldre er de ”stygge andungene”

Om man som enslig svane befinner seg der hvor endene møtes, da kan man fort føle seg uglesett. Slik er det kanskje også med dagens ”eldre” Det er kanskje merkelig å sammenligne dagens eldre med den stygge andungen, men bildet passer godt. I et perspektiv hvor likeverd drøftes, må man også få øynene opp for denne store gruppen av mennesker. De opplever mot sin vilje å bli utestengt fra enkelte arenaer.

Av Tor Erik Skaar

Om man nå har passert 40 år med god margin, da kan man fort føle seg utenfor i vårt relativt flotte og integrerte samfunn. Man er for eksempel ikke lenger attraktiv i arbeidslivet. For en ukes tid siden fikk man sjokkerende nyheter fra en av Sveriges største industrielle flaggskip: Ericsson. De skulle kvitte seg med 1000 ansatte mellom 35 og 50 år. Årsaken var at de ville ha inn nye og kreative krefter. Der er man altså allerede for gammel i en alder av 35 år!

For ikke mer enn drøye 100 år siden var gjennomsnittlig levealder her i norden mellom 40 og 50 år. Nå lever vi i snitt godt forbi passerte 70, og svært mange en god del mer. Om det er slik at man skal kategoriseres som en av de ”eldre” fra og med passerte 45 eller 50 år, ja da skal man tilbringe de fleste år av sitt liv som en av de eldre. Kanskje bør vi skyve på dette begrepet eldre, slik at man ikke føler seg eldre enn man faktisk er?

50 % av befolkningen over 50 år

Det er viktig at samfunnet og arbeidsplassen ikke setter likhetstegn mellom det å være passert en viss alder, og det å være ubrukelig. Utviklingen i Norge viser at om kort tid vil over 50 % av befolkningen være 50 år eller mer. Det er av avgjørende betydning at samfunnet forvalter denne ressursen på best mulig måte. Det må gjøres ved å skape holdninger om at disse menneskene er attraktive, der de i dag opplever det motsatte. Ikke minst må man sørge for gode og omfattende voksenopplæringstiltak som alle bør ha tilgang til gjennom hele livet. Dette vil gi en god samfunnsmessig avkastning. Egenverdien, som kanskje er det viktigste hver enkelt individ har, vil også bli vesentlig styrket ved at man opplever at man er inkludert og bidrar med det man kan.

Det finnes dessverre altfor få, men heldigvis en og annen bedriftsleder i Norge som har forstått hvilken ressurs disse menneskene er. De går ut offentlig og sier at man aller helst ansetter folk på 45+. Grunnen er at de representerer svært verdifulle egenskaper som stabilitet, lojalitet og ansvarsfullhet. Og det i større grad enn sine yngre kollegaer. Derfor kan disse eldre godt beskrives som de stygge andungene i arbeidslivet. Ved første øyekast virker de ikke spesielt attraktive, men i sine rette omgivelser, viser de seg å være flotte og majestetiske svaner .

En slik historie kan du lese ved å klikke på www.nho.no/article.php?articleID=16840.

Diskutera artikeln i

Forum
Om man nå har passert 40 år med god margin, da kan man fort føle seg utenfor og er ikke lenger attraktiv i arbeidslivet.
Om man nå har passert 40 år med god margin, da kan man fort føle seg utenfor og er ikke lenger attraktiv i arbeidslivet.