Dags för männen att kämpa för jämställd utbildning

 
Jämställdhetspanelen från vänster: Illugir Gunnarsson, minister, Satu Haapanen, ordförande för Medborgar- och konsumentutskottet, Mia Heikkilä, forskare vid Mälardalens högskola och Lisa Andersson Tengner, utbildare och jämställdhetskonsult. Marja Beckman Jämställdhetspanelen från vänster: Illugir Gunnarsson, minister, Satu Haapanen, ordförande för Medborgar- och konsumentutskottet, Mia Heikkilä, forskare vid Mälardalens högskola och Lisa Andersson Tengner, utbildare och jämställdhetskonsult.

Nu är det männens tur att arbeta för jämställdhet inom utbildning. I samband med den nordiska sessionen i Stockholm i oktober arrangerades ett samtal om jämställdhet i skolan.

– Hittills har jämställdhet mest handlat om kvinnor. Nu är det dags att rikta blicken mot männen. Nyckeln till att få kvinnor att bli mer jämställda i arbetslivet är att männen blir mer aktiva i hemmen, sa Illugir Gunnarsson, utbildnings-, vetenskaps- och kulturminister på Island, i en paneldebatt om jämställdhet i skolan som hölls i Stockholm i oktober. Jämställdhetsministern Eygló Harðardóttir, som egentligen skulle ha närvarat, hade av privata skäl tvingats åka hem till Island. Debatten arrangerades i samband med den 66:e nordiska sessionen då ministrar från hela Norden under tre dagar träffades för att tala om gemensamma intressefrågor.

Att en isländsk minister deltog var ingen slump. Island är nämligen världens mest jämställda land enligt Global Gender Gap Report 2014 som tas fram av World Economic Forum varje år. De andra nordiska länderna följer efter, i följande ordning: Finland, Norge, Sverige och Danmark. I år uppmärksammar Nordiska ministerrådet 40 år av jämställdhetsarbete regeringarna emellan. Men mycket kan fortfarande göras inom skolans och utbildningens värld. Statistiskt sett får pojkar och män sämre skolresultat än flickor och kvinnor, medan män får högre lön i arbetslivet.

Könsroller förstärks oreflekterat

Det börjar redan i förskolan. Jämställdhetskonsulten Lisa Andersson Tengner talade om hur många pedagoger förstärker könsroller utan att reflektera över det. Dessutom är samhället fullt av stereotyper, i reklam, populärkultur och leksaksaffärer.

– Det oreflekterade kan jag få syn på när jag filmar mig själv och ser att jag beter mig olika mot flickor och pojkar, sade Lisa Andersson Tengner.

Vuxna ska också bli bedömda som individer

Men vem orkar vänta på att barnen ska växa upp och förhoppningsvis bli jämställda? Vad kan vuxenutbildarna göra för att öka medvetenheten om jämställdhet, så att människor blir bedömda som individer? Ett förslag som kom upp var att skapa en plattform för jämställdhet i skolan i Norden där yrkesverksamma kan ha en dialog och lära från varandra, samt skapa god praxis.

– Det är för många rapporter och för lite konkret arbete som görs, sa Satu Haapanen vid Medborgar- och konsumentutskottet.

 

”Det går att programmera om och lära nytt”

Charlotte SignahlCharlotte Signahl var moderator på debatten om jämställdhet i skolan. Hon arbetar som utbildare inom normkritik och genus och har föreläst och lett många workshops för vuxna på arbetsplatser. Hon anlitas av såväl privata företag som kommuner och landsting.

– Tillsammans med kunden utformar jag dagen, som bör utgå från just deras situation och behov för att kännas relevant, men varje utbildning måste börja med en del baskunskaper. Även om det talas mycket om dessa frågor i samhället så är kunskapen mycket liten, medan tyckandet är väldigt stort. Vissa saker är åsikter och vissa saker är fakta och det gäller att reda ut vad som är vad, säger Charlotte Signahl.

Tryggare arbetsplats med färre sjuka

Hon har sett att en arbetsplats som kan erbjuda sina medarbetare reflektion och dagar om värdegrundsfrågor blir en tryggare arbetsplats med färre sjukskrivningar och konflikter. Det kräver att ledningen arbetar systematiskt med dessa frågor.

– Att inse att fler grupper kan vara kundgrupper kan även bli lönsamt för ett företag men det är sällan därför de tar kontakt med mig, lönsamheten blir en bonus och så ska det vara, säger hon.

Alla har fördomar

Alla människor har fördomar, konstaterar hon, och bästa redskapet för att få syn på sina egna fördomar är att använda humor och att inte försöka döma någon för dennes fördomar.

– Det går att programmera om och lära nytt. Fantastisk är den människa som vågar ändra åsikt. Fantastisk är den människa som hedrar någon som ändrat åsikt. Fantastiskt är att gå från hat och kritik, det vill säga rädsla, till mod, vänlighet och omtanke, det vill säga kärlek, avslutar Charlotte Signahl.

Foto på Charlotte Signahl: Elisabeth Ohlson Wallin 

Länkar:

Nordisk information för kunskap om kön 

Nordiska ministrar beställer framtidsrapport om män och jämställdhet