Dåliga ekonomiska tider sätter krokben för ungdomsgarantin

 

Ungdomsgarantin har inte lyckats råda bot på arbetslösheten bland ungdomar i Finland. Det var meningen att alla under 25 år, och de som är under 30 och har en examen, får ett jobb eller en studieplats inom tre månader.

Ungdomsgarantin togs i bruk i början av 2013. De 60 miljoner euro som staten använt på ungdomsgarantin år 2013 har inte rått bot på arbetslösheten bland ungdomar. Den största orsaken är enligt Statens revisionsverk de dåliga ekonomiska tiderna. Också de förändringar som gjorts på arbets-och näringsbyråerna har en inverkan. Det finns allt mindre personal, vilket påverkar utbudet av tjänster för ungdomar. 

Läs mer

Källa: YLE