Danmark

 

Danmark

 

Kort beskrivelse af systemet

Begrebet realkompetence omfatter en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Begrebet omfatter både formel læring, ikke-formel læring og uformel læring.

I Danmark har der været arbejdet med anerkendelse af realkompetencer igennem ca. 15 år. Individuel kompetenceafklaring blev indført i 1995 på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). I 2000 blev grunduddannelse for voksne (GVU) oprettet, her blev det muligt at få tilrettelagt et særligt uddannelsesforløb på baggrund af en individuel kompetencevurdering.   Fra 2007 kom der realkompetencevurdering på videregående voksenuddannelser(VVU) og på diplomniveau, og fra 2008 inden for voksenuddannelsescentrene (VUC) på almen voksenuddannelse (avu) og gymnasialt niveau. 

 
Foto: Johannes Jansson/norden.org
Foto: Johannes Jansson/norden.org