Danmark

 

Danmark


Systematisk kvalitetsarbejde i voksnes læring
Danske brikker til en mosaik

Kvalitet er et komplekst og flertydigt begreb. Det kan vurderes objektivt i forhold til opfyldelse af mål i forhold til standarder, resultater, behov og forventninger, og kvalitet kan beskrive mere subjektive oplevelser af f.eks. proces, personlig udvikling og livskvalitet. Vurdering og definering af kvalitet er afhængig af den konkrete kontekst, og arbejdet med kvalitetssikring foregår i dag både på virksomheder, i formelle og ikke formelle uddannelsesinstitutioner.

Nordisk Ministerråd og Styringsgruppen for Voksnes Læring har ”Kvalitet” som et væsentligt og prioriteret indsatsområde inden for voksen efter- og videreuddannelse.
Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) etablerede derfor en nordisk tværsektoriel arbejdsgruppe med det formål at udveksle og kortlægge aktuelle erfaringer og arbejde med kvalitet og ikke mindst sikre fortsat kvalitetsudvikling på området.
For at kortlægge og indsamle så mange nationale erfaringer som muligt, etablerede NVL sideløbende nationale tværsektorielle arbejdsgrupper. Perspektiver og pointer herfra indgår i det samlede nordiske arbejde.

Notatet her er et resultat af den nationale danske kvalitetsgruppes arbejde. Notatet beskriver konkrete virkelighedsnære eksempler på arbejde med kvalitet i forskellige sektorer og på forskellige niveauer i organisationer. Notatet har ikke til formål at give et fuldstændigt billede af arbejde med kvalitet i voksnes læring, men synliggør væsentlig faktorer, der har betydning både for oplevelsen af og arbejdet med kvalitetssikring.


Notatet (pdf)
Det kongelige bibliotek.
Det kongelige bibliotek. Foto: Johannes Jansson/norden.org