Danmark CARPE - Center for Aldringsrelateret Pædagogik og Etik

 

CARPE - Center for Aldringsrelateret Pædagogik og Etik

 

er et videncenter i CVUalpha. Det fungerer i tæt samarbejde med Forsknings- og Udviklingsafdelingen ved Jydsk Pædagog–Seminarium.
Centret har eksisteret siden 1995 med det formål at fremme et pædagogisk perspektiv i ældreomsorg samt i sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige tilbud til ældre mennesker.
CARPE udvikler, følger, evaluerer, diskuterer og formidler pædagogisk og social viden relateret til ældreområdet. Det henvender sig til og søger samarbejde med alle fag- og interessegrupper og organisationer inden for ældreomsorg.
CARPE understøtter en moderne, professionel og værdig ældreomsorg, hvor ældre mennesker kan leve det hverdagsliv, de ønsker og magter. CARPE's aktiviteter retter sig også mod omsorgspersoners trivsel og motivation i arbejdet.
www.carpe.dk/

 

Christiansborg. Foto: Johannes Jansson/norden.org
Christiansborg. Foto: Johannes Jansson/norden.org