Danmark bedst i EU til innovation – men dårlige til at omsætte det til vækst og job

Undersøgelse fra Gallup Europe viser at Danmark ligger i front i EU når det gælder evnen til at finde på nye produkter, arbejdsprocesser og markedsføring. Ifølge Ugebrevet A4 bliver de innovative fordele dog ikke i tilstrækkelig grad omsat til vækst og job.

 

Danmark er placeret nummer et i en ny undersøgelse af innovationen i EU-landene, skriver Ugebrevet A4. Danmark scorer højest i forhold til at finde på nye produkter og arbejdsprocesser, og overhales kun lige af tre lande nær det drejer sig om at finde på nye marketingsmetoder. Den høje placering tilskrives blandt andet lettere adgang til forskning og rådgivning og den danske flexicurity-model, der gør det lettere at hyre og fyre medarbejdere. Derudover ses det relativt høje løn- og omkostningsniveau som en drivkraft for innovation, idet det har betydet, at Danmark ikke konkurrerer på pris, men i stedet må konkurrere på kvalitet.

Ifølge ugebrevet halter det dog med at omsætte innovationen til vækst og job. Til forskel fra Produktivitetskommissionens anbefalinger, peger professor Peter Karnø, Aalborg Universitet, blandt andet på behovet for at fokusere på grøn vækst og klimarelaterede forandringer som en vej til at generere vækst og jobs på baggrund af innovation. Derudover er der behov for mere risikovillig kapital og for at der tidligere i processen luges ud i alle idéerne, så der fokuseres på de gode idéer.

Læs om Gallup Europe’s undersøgelse i Ugebrevet A4
Læs om udfordringerne med at omsætte innovation til vækst og job i Ugebrevet A4