Dansk fängelseundervisning fick mera resurser

 

Norden

Dansk fängelseundervisning fick mera resurser

Kirsten Grønnebæk är lärare i Statsfængslet Østjylland och ordförande för Fængselslærerforeningen i Danmark som grundades 1952 och som därmed är den äldsta i Norden.
Läs mer »