Dansk fängelseundervisning fick mera resurser

 

Grønnebæk har varit ordförande i åtta år och hon berättar att lärarföreningen står på två ben, dels det fackpolitiska dels det pedagogiska. Antalet medlemmar är 70 och behovet att träffas för att diskutera gemensamma frågor stort. Två gånger om året ordnas en konferens och nästa blir i november. Då kommer diskussionerna att gå heta kring hur man ska fördela de statliga pengar som fängelseundervisningen äntligen blivit tilldelad efter flera års idogt arbete och lobbande för ökade resurser.
– Nu kommer vi att ha en permanent summa på 36 miljoner danska kronor per år som ska användas till utbildningen, detta tack vare den nya regeringen.
Från den nordiska konferensen i Tavastehus tar Kirsten hem med sig bland annat föreläsningarna och diskussionerna om kvinnor och utlänningar i fängelse.
– I Danmark finns det inga speciella kvinnofängelser och att diskutera kvinnor i fängelse är ”not an issue”. Kajsa Tammi-Moilanen tog upp många viktiga saker i sin föreläsning, till exempel att kvinnor har så mycket med sig i bagaget, vilket måste beaktas. Fördelarna och nackdelarna med separata kvinnofängelser är nog något som jag ska ta upp till diskussion där hemma.

Motivation a och o

Utlänningar eller personer med invandrarbakgrund i fängelse diskuteras däremot mycket i Danmark och för Kirsten är ämnet bekant. I fängelset där hon undervisar har 70 procent av internerna utländsk bakgrund.
– De som kommer från öst ska bara avtjäna sitt straff och sedan sändas hem medan t.ex. somalier, iranier och irakier i allmänhet har uppehållstillstånd och måste få lära sig danska samt valideras. Det är ofta svårt att få dem att förstå hur viktigt det är med utbildning i Danmark och att det inte bara går att öppna en pizzeria eller restaurang utan någon form av ekonomisk utbildning.
Det viktigaste hos en fängelselärare är enligt Kirsten hög motivation.
– Internerna måste känna att vi faktiskt vill hjälpa dem och möta dem där de är. De måste få veta vilka möjligheter samhället ger till studier och yrke och det är väldigt viktigt med delmål.
I den danska lärargruppen är man enig om att det är grundläggande färdigheter i danska, engelska, matematik, samhällslära och IT som är kärnområdet för undervisningen.

Lika men olika

Att det ordnas nordiska konferenser och utarbetas gemensamma nordiska rekommendationer välkomnar Kirsten varmt.
– Det är härligt att träffa nordiska kolleger och se att mycket är lika även om vi jobbar olika.
Besöket på Vanaja öppna fängelse för kvinnor blev också en stor upplevelse.
– Det liknar ju mera ett kollektiv för kvinnor än ett fängelse. Fantastisk omgivning och så snyggt inomhus. Så fina öppna fängelser har nog inte vi. I Danmark är lärarna liksom i Sverige direkt anställda av kriminalvårdsmyndigheterna och det tycker Kirsten är bästa sättet att jobba på.
– Vi har ett mycket starkt tvärfackligt samarbete med både vakter och socialrådgivare och vi löper ingen risk att bli överkörda av vakterna. Jag finns på plats i fängelset mellan åtta och tre och även när jag inte undervisar är jag en resursperson, som kan träffa fångarna.